Nieodpłatna pomoc prawna – Безоплатна правова допомога

Flagi Polska i Ukraińska

Informujemy, iż do dyspozycji wszystkich osób przebywających w Polsce, w tym również obcokrajowców, pozostaje system nieodpłatnej pomocy prawnej, funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945, dalej: „ustawa”).

Pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W sposób oczywisty oferta dostępna jest przede wszystkim dla osób posługujących się językiem polskim. Nie pozostaje w sprzeczności z przepisami ustawy skorzystanie z wizyty w punkcie
w asyście tłumacza, jak również udzielenie porady z użyciem środków porozumiewania się na odległość.

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W KROTOSZYNIE

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10

  • w poniedziałki w godzinach 13.00-17.00
  • we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 9.00-13.00


PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W KOŹMINIE WLKP.

Internat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp., ul. Strzelecka 2

  • w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 9.00-13.00
  • w środy w godzinach 13.00-17.00


PUNKT ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
W KROTOSZYNIE

Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10

  • w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 9.00-13.00
  • w czwartki w godzinach 13.00-17.00


REJESTRACJA WIZYTY

w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

tel. 62 725 42 56 wew. 311

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach:

  • poniedziałek od godz. 8.00 do 16.00.
  • wtorek, środę, czwartek i piątek w godzinach 7.15-15.15.

W załączeniu przekazujemy informator o systemie nieodpłatnej pomocy, który zawiera podstawowe dane o sposobie uzyskania pomocy. 

Flaga Ukrainy

Безоплатна правова допомога

Інформуємо, що для всіх осіб, які перебувають у Польщі, в тому числі для іноземців, діє система безоплатної правової допомоги, що функціонує на підставі Закону від 5 серпня 2015 р. «Про безоплатну правову допомогу, безоплатні громадські консультації та правову освіту» [ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej] («Дзєннік Устав» від 2021 р. позиція 945, далі за текстом: «закон»).

Право на допомогу має кожна особа, яка не може заплатити за платну правову допомогу.

Очевидно, що скористатися цією допомогою можуть передусім ті особи, які володіють польською мовою. Не суперечить нормам закону відвідання пункту в супроводі перекладача, а також надання поради з застосуванням технічних засобів, що дають можливість дистанційного спілкування.


ПУНКТ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У КРОТОШИНІ

Повітове Староство у Кротошині, вул. 56 Пулку Пєхоти Вєлькопольськєй 10

[Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10]

• понеділок 13.00 – 17.00

• вівторок, середа, четвер і п’ятниця 9.00 – 13.00


ПУНКТ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У КОЗЬМІНІ-ВЕЛЬКОПОЛЬСЬКОМУ

Інтернат Комплексу післяпочаткових шкіл ім. Й. Марціньца у Козьміні-Велькопольському, вул. Стшелєцка 2

[Internat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Marcińca w Koźminie Wlkp., ul. Strzelecka 2]

• понеділок, вівторок, четвер і п’ятниця 9.00- 13.00

• середа 13.00-17.00


ПУНКТ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНИХ ГРОМАДСЬКИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ У КРОТОШИНІ

Повітове староство у Кротошині, вул. 56 Пулку Пєхоти Вєлькопольськєй 10

[Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10]

• понеділок, вівторок, середа і п’ятниця 9.00-13.00

• четвер 13.00-17.00


РЕЄСТРАЦІЯ НА ПРИЙОМ

в пунктах Безоплатної правової допомоги та безоплатних громадських консультацій

тел. 62 725 42 56 внутрішній 311

Реєстрація по телефону з понеділка по п’ятницю у годинах:

• понеділок від 8.00 до 16.00.

• вівторок, середа, четвер і п’ятниця від 7.15. до 15.15.