Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Dofinansowano Ze Środków Państwowego Funduszu Celowego
Fundusz Solidarnościowy
Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Dofinansowanie 68 544,00 zł
Całkowita wartość 68 544,00 zł