Projekt WRPO na lata 2014-2020

Projekt pn. “Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie krotoszyńskim”