Zaproszenie do udziału w konkursie na logo stowarzyszenia

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa oddział w Krotoszynie „Famuła”serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na logo stowarzyszenia. Do wygrania konsola PSP Sony.Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do osób w wieku do 25 lat.Logo musi zawierać nazwę: Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa „Famuła” oraz oddawać charakter działalności Stowarzyszenia.

Należy napisać krótkie uzasadnienie, mówiące dlaczego właśnie Pani/Pana propozycja na logo będzie najwłaściwsza.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty konkursowej:

-1) w formie kolorowego oraz czarno-białego wydruku oraz

-2)w wersji elektronicznej: projekt należy zapisać na płycie CD jako pliki Corela (.cdr), Ilustratora (.ai), uniwersalne (.eps); ( teksty zamienione na krzywe) lub jako GIMP (xcf, jpg),

Oferty konkursowe wraz z załączonymi w regulaminie załącznikami( Oświadczenie o cesji praw autorskich oraz Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ) należy przesłać lub dostarczyć osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na logo Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa oddział w Krotoszynie „Famuła” do siedziby Stowarzyszenia, ul. Młyńska 2d/1, 63-700 Krotoszyn. do 04.06. 2010 r. (decyduje data wpływu do siedziby).

Regulamin konkursu oraz informacje na temat Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa oddział w Krotoszynie „Famuła” dostępne są na stronie internetowej: www.famula-krotoszyn.strefa.pl

Program PFRON

Program PFRON – „Powódź 2010 – pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku”. W związku z powodzią na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w maju 2010 roku informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program p.n. „POWÓDŹ 2010 – pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku skutków powodzi mającej miejsce w maju 2010 roku”.


Adresatami programu są osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia.
Pomoc finansowa dla poszkodowanych w wyniku powodzi osób niepełnosprawnych będzie udzielana ze środków PFRON w formie jednorazowego świadczenia w wysokości do 2.000,00 zł.
Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy udzielanej w ramach programu oraz wzór wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia znajdują się na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON”. W powyższej sprawie można kontaktować się pod nr telefonu: 61 6664610.

Widowisko sportowe na rzecz powodzian

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, Stowarzyszenie „Twoja Alternatywa” oraz siatkarze i koszykarze serdecznie zapraszają na widowisko sportowe, które odbędzie się 12.06.2010 r. o godz. 16.00 w hali CSiR, ul. MłyńskaW trakcie widowiska odbędzie się zbiórka pieniędzy na rzecz powodzian.

Siatkarze i koszykarze powodzianom – relacja

Z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie 12 czerwca w hali CSiR przy ul. Młyńskiej zorganizowano turniej sportowy na rzecz powodzian. Do organizacji przyłączyły się CSiR w Krotoszynie, Starostwo Powiatowe, Stowarzyszenie Twoja Alternatywa i Urząd Miejski. w Krotoszynie. Na zaproszenie organizatorów mecz piłki siatkowej rozegrały zespoły Instalator Marciniak i AT WIT – CARS oraz mecz koszykówki zespoły CSiR Basket Krotoszyn i miłośnicy koszykówki. W trakcie zawodów odbyły się pokazy break dance, disco i capoeira z Klubu Środowiskowego Rivendall. Atrakcją sportową były konkursy siatkarskie i koszykarskie.

Dochód z imprezy został przeznaczony na pomoc powodzianom z gminy Gorzyce powiat Tarnobrzeski.

Obóz letni dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży

Poznańskie Stowarzyszenie Sportowe Inwalidów START zaprasza dzieci i młodzież niepełnosprawną na super atrakcyjne obozy letnie w Woli k. Żnina od 7 do 19 lipca 2010 r. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywnienie, opiekę dydaktyczną i instruktorską, całodobową opiekę medyczną na miejscu. W programie obozu – aktywny wypoczynek, sport (w tym sporty wodne), edukacje, adaptowany surwiwal (elementy obozownictwa, patrole, podchody).

Obóz jest dofinansowany – pełny koszt obozu wynosi ponad tysiąc zł ale dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności odpłatność wyniesie 420,00 zł zaś dla członków Stowarzyszenia tylko 350,00 zł, przy czym w uzasadnionych przypadkach niskich dochodów w rodzinie można zastosować znaczną redukcję odpłatności. Decyzje o tym zapadają w bezpośredniej rozmowie telefonicznej z rodzicami, opiekunami dzieci.

Wszelkie informacje można uzyskać: Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów START, ul. Zacisze 2, 60 – 831 Poznań – pod numerami telefonów (61) 8483-189 lub (61) 8411 059 lub e-mail: start@start.org.pl.

Więcej informacji: www.start.org.pl

VI Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego – relacja

W dniach 11 – 15 czerwca 2010 r. obchodziliśmy VI Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego, które od 2005 roku wpisały się na stałe do naszego kalendarza. Organizatorami byli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie oraz Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Krotoszynie „Famuła”.


Inauguracja obchodów odbyła się 11 czerwca w Kinie „Przedwiośnie” przy muzyce Mietka Szcześniaka, który swoją obecnością uświetnił całość wieczoru. Nie zapomnieliśmy też o rodzinach mieszkających na terenach objętych powodzią. To dla nich właśnie przeprowadzona była aukcja przedmiotów zrobionych przez podopiecznych Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp.
W niedzielę 13 czerwca odbył się festyn wraz z piknikiem poprzedzony rajdem pieszym, w którym uczestniczyły dzieci wraz z opiekunami. Wspomnienia z festynu u każdego uczestnika wywołują uśmiech na twarzy. Podczas tej imprezy czas umilały m. in. dmuchany zamek, rodeo, quady, stare motory, malowanie twarzy, strzelanie z wiatrówki, wspólne robienie sałatek, pokaz strażacki oraz liczne konkursy z nagrodami. Uczestnicy festynu mogli pokrzepić swoje siły grochówką, kiełbaskami z grilla oraz rozmaitymi słodkościami.
14 czerwca były prowadzone warsztaty dotyczące specyfiki funkcjonowania i problemów w rodzinach zastępczych dla pedagogów, nauczycieli i kuratorów sądowych.
Całe święto zakończyła konferencja na temat: Rodzina zastępcza – czy to łatwa rola?. Udział w konferencji w-ce przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP poseł Magdalena Kochan, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, senator Małgorzaty Adamczak, posła Macieja Orzechowskiego, Starosty Krotoszyńskiego Leszka Kulki, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Aleksandry Kowalskiej, koordynatora projektu Fundacji Ernst – Young – Agnieszki Jakubiak oraz praktyków z dziedziny pomocy społecznej z całej Polski był doskonałą okazją do dyskusji nad podstawowymi problemami polityki społecznej w Polsce.


Projekt nagrodzony i finansowany przez Fundację Ernst & Young.

Zapisy na Uniwersytet III Wieku

Uniwersytet III Wieku, to projekt skierowany dla osób w wieku emerytalnym. Jest on organizowany przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie od roku 2006. W ramach projektu od września do listopada będą się odbywać specjalistyczne kursy dla osób w wieku emerytalnym.W roku 2010 zaplanowano utworzenie 15 grup:

 • aqua aerobic – Krotoszyn
 • kurs ceramiczny – Krotoszyn, Koźmin Wlkp.
 • kurs gastronomiczny – Krotoszyn, Kuklinów
 • dziadkowie na medal – Krotoszyn
 • kurs komputerowy – Krotoszyn (grupa początkująca i zaawansowana), Kobierno
 • kurs tańca – Krotoszyn
 • kurs plastyczny – Rozdrażew
 • gimnastyka – Zduny, Kobylin

Zapisy: osobiście – od 26 lipca w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie (ul. Rawicka 7b, Krotoszyn) w poniedziałki, wtorki, czwartki 10.00 – 12.00.

UWAGA! Kursy są częściowo odpłatne (od 10 do 30 zł). Przy zapisywaniu się należy uiścić opłatę za dany kurs.

Przy zapisach prosimy o podanie: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, PESEL, nr. telefonu.

Dodatkowych informacji udziela: Wioleta Czubak – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie (62) 7 22 88 91/ 7 22 88 92.


Projekt „Uniwersytet III Wieku” jest finansowany przez:
Burmistrza Krotoszyna, Burmistrza Gminy i Miasta Zduny, Gminę Kobylin, Burmistrza Koźmina Wlkp., Urząd Gminy w Rozdrażewie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie

Poszukiwania kandydatów

Poszukiwania kandydatów do prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku poszukuje kandydatów do prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku, przeznaczonego dla sześciorga dzieci.Poszukiwania dotyczą małżeństwa (może być z dziećmi) o dużej wrażliwości na potrzeby innych, którzy spełniają n/w warunki określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr. 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. nr 201, poz. 1455):
– Wykształcenie średnie lub wyższe,
– Odbyli szkolenie dla kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych i otrzymali opinię ośrodka adopcyjno – opiekuńczego o posiadaniu odpowiedniego przygotowania,
– Dają rękojmię należytego wykonywania obowiązków,
– Mają stałe miejsce zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– Korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
– Nie byli karani,
– Nie są lub nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, nie są ograniczeni we władzy rodzicielskiej lub władza rodzicielska nie została im zawieszona,
– Nie są chorzy na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad powierzonymi dziećmi, co zostało potwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim,
– Posiadają dobrą opinię w zakładzie pracy oraz środowisku lokalnym.

Wszystkie osoby zainteresowane, które chciałyby podjąć się misji prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Otwocku proszone są o kontakt:

 • telefoniczny: (22) 719-48-10 lub 12, 788-40-44
 • e-mail: pcpr-otwock@neostrada.pl
 • listowny: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, ul. Komunardów 10, 05-402 Otwock

Wszelkich informacji na ten temat udziela dyrektor PCPR w Otwocku: pani Małgorzata Woźnicka

1 2 3 9