Świadczenie wspierające dla osób niepełnosprawnych


Osoba z niepełnosprawnością, która chce otrzymać świadczenie wspierające, będzie
musiała złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.


Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje wojewódzki zespół do spraw
orzekania o niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela
ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług
społecznych (w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej).

Dopiero po uzyskaniu takiej decyzji należy złożyć wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia przed uzyskaniem decyzji z Wojewódzkiego Zespołu będzie skutkowało pozostawieniem przez ZUS takiego wniosku bez rozpoznania.


Podajemy linki do stron internetowych opisujących procedurę i wnioski do pobrania

https://www.poznan.uw.gov.pl/zadania-realizowane-przez-wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci-w-wojewodztwie

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami – 3 grudnia

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami (święto obchodzone corocznie 3 grudnia , ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne w 1992 roku (rezolucja 47/3) na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych.


Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami, u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu, oraz pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w życie społeczne. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób z niepełnosprawnościami w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Obchody mają na celu promowanie w przestrzeni publicznej dyskusji na temat problemów osób z niepełnosprawnościami i wspieranie pełnej realizacji ich praw, w tym umożliwienia pełnego włączenia tej grupy w życie społeczne.


W Powiecie Krotoszyńskim realizuje się programy celowe i wspierające osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny poprzez instytucje i organizacje pozarządowe takie jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej w Baszkowie i Zdunach, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej W Krotoszynie, Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp, Spółdzielnie Socjalną VIVO, Fundację Wenantego Katarzyńca, Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych w Krotoszynie, Polski Związek Emerytów i Rencistów Oddział w Krotoszynie, Stowarzyszenie Pomost, Stowarzyszenie Motylek, Stowarzyszenie Wspólna Droga, Krotoszyński Klub Amazonki. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje projekty: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością, Opieka wytchnieniowa, Aktywny Samorząd.