Formy dofinansowania z zakresu rehabilitacji społecznej do pobrania

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane ze środków PFRON

Turnusy rehabilitacyjne

Przedmioty ortopedyczne

Sprzęt rehabilitacyjny – wnioskodawcy indywidualni

Bariery funkcjonalne

Bariery architektoniczne

Bariery w komunikowaniu się

Bariery techniczne

Usługa Tłumacza Języka Migowego/Tłumacza Przewodnika