Formy dofinansowania z zakresu rehabilitacji społecznej do pobrania

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

Bariery funkcjonalne

Bariery architektoniczne

Załączniki do wniosku – likwidacja barier architektonicznych:

 1. Kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
 2. Kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą,  w przypadku takich osób (oryginały do wglądu).
 3. Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu.
 4. Zgoda właściciela lokalu lub budynku, w którym ma nastąpić likwidacja barier. – Załącznik Nr 1
 5. Udokumentowana podstawa prawna do zamieszkania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier
 6. Oświadczenie o terminie i przetwarzaniu danych osobowych.
 7. Szic pomieszczeń – Zał. Nr 2
 8. Zdjęcia pomieszczenia w  którym mają być zlikwidowane bariery architektoniczne.

Bariery w komunikowaniu się

Załączniki do wniosku – Likwidacja barier w komunikowaniu się

 1. Kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
 2. Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu, wskazujące konieczność nabycia wnioskowanego sprzętu. Zał. Nr 1
 3. Oświadczenie o terminie i przetwarzaniu danych osobowych- Zał. Nr 2
 4. Oferta cenowa wnioskowanego sprzętu.

Bariery techniczne

Sprzęt rehabilitacyjny – wnioskodawcy indywidualni


Przedmioty ortopedyczne


Turnusy rehabilitacyjne