Nowe programy PFRON dla osób z niepełnosprawnościami: „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”

Powiat Krotoszyński, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, przystąpił do realizacji dwóch programów adresowanych do osób z niepełnosprawnościami, wspierających ich niezależność oraz ułatwiających podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej: „Mieszkanie dla Absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”.

Czytaj dalej

Uruchomienie dyżurów specjalistów RODZINA#wspieraj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w związku z realizacją Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – projektu RODZINA#wspieraj

informuje o rozszerzeniu oferty specjalistycznej dla osób doznających i zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie poprzez uruchomienie dyżurów specjalistów od sierpnia w każdą sobotę w godzinach 8:00 do 20:00
pod nr telefonu 784 483 804

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy…. RUSZA!!!

Szanowni Państwo!


W ramach realizacji Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: RODZINA#wspieraj Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że istnieje możliwość uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Głównym celem spotkań jest zatrzymanie przemocy w rodzinie poprzez wzmocnienie oraz zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych. Grupa wsparcia adresowana jest do osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz tych, które podjęły działania, aby zatrzymać przemoc.

Spotkania grupy wsparcia odbywają się w każdy wtorek w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, os. Sikorskiego 7 w godz. od 15:00 do 18:00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach grupy wsparcia proszone są o kontakt z Katarzyną Durczewską – Ośrodek Interwencji Kryzysowej
oś. Sikorskiego 7, tel. 62 722 75 30