Zakończono realizację projektu z zakresu profilaktyki i wsparcia psychologicznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zakończyło realizację projektu finansowanego ze środków Województwa Wielkopolskiego i Powiatu Krotoszyńskiego pt:” Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia z możliwością uzyskania wsparcia psychologicznego”. W ramach  projektu odbyły się warsztaty, szkolenia dla dzieci młodzieży i dorosłych oraz indywidualne wsparcie terapeutyczne. Uczestnicy mogli skorzystać z zajęć dotyczących pracy ze stresem i traumą, szkoły dla rodziców, zajęć profilaktycznych, zajęć rozwijających umiejętności komunikacyjne, rozpoznawania, nazywania i regulowania emocji, nabyli wiedzę z zakresu problematyki uzależnień i korzystania ze wsparcia w sytuacjach kryzysowych i związanych z uzależnieniami oraz o możliwości skorzystania z  powiatowej i ogólnopolskiej sieci wsparcia.  W projekcie udział wzięło 89 osób.

Czytaj dalej