Centrum Spotkań dla osób z otępieniem oraz ich opiekunów w Krotoszynie

Szanowni Państwo,

chciałbym serdecznie zaprosić Państwa do współpracy dotyczącej realizacji międzynarodowego projektu Programu Wsparcia – Centrum Spotkań dla osób z otępieniem oraz ich opiekunów w Krotoszynie.

Program ten jest opartym na dowodach oraz skoncentrowanym na jednostce podejściem mającym na celu wspieranie osób z otępieniami oraz ich opiekunów poprzez współpracę wszystkich zaangażowanych środowisk, stowarzyszeń oraz instytucji.

W ciągu ostatniej dekady został on opracowany i pozytywnie oceniony w Holandii, a następnie wdrożony w całym kraju.

Naukowo wykazane korzyści obejmują wysoki poziom zadowolenia wśród osób z otępieniem oraz ich opiekunów, zmniejszenie problemów behawioralnych oraz poprawę nastroju, a także opóźnienie przyjęcia do domu opieki, niższy poziom stresu i większe poczucie kompetencji u opiekunów oraz lepszy poziom współpracy między opiekunami oraz odpowiednimi instytucjami zajmującymi się osobami starszymi. Program wpisuje się w potrzeby i strategie opracowane dla starzejących się społeczeństw w Europie i naszym kraju.

Ze względu na wyżej wymienione korzyści Centra Spotkań są rozpowszechniane w krajach europejskich w ramach międzynarodowego projektu o nazwie MEETINGDEM, Joint Programme-Neurodegenerative Disease Research, w Polsce poprzez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje 5 ośrodków z czterech krajów UE: Włoch, Polski, Wielkiej Brytanii oraz Holandii.

W imieniu zespołu projektu Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Spółdzielni Socjalnej Vivo oraz Środowiskowego Domu Samopomocy zapraszamy Państwa do współpracy oraz zaangażowania w przygotowanie realizacji niniejszego programu w naszym mieście.

Bardzo proszę o przekazanie informacji o rozpoczynającym się projekcie Programu Wsparcia- Centrum Spotkań swoim klientom, pacjentom, ich rodzinom i opiekunom.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie przy ul. Młyńskiej 2d/1 pod numerem 62 722-88-91 codziennie oraz w dniach 7 i 21 luty 2018 r. w godzinach od 15.30 do 17.30.

Osoby do kontaktu: Elżbieta Przybylska, Andrzej Piotrowski.

Łączę wyrazy szacunku,

w imieniu Zespołu realizującego Projekt – Centrum Spotkań

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

Andrzej Piotrowski

Ogłoszenie Starosty Krotoszyńskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie Starosty Krotoszyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie: możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 44 i art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 560) Starosta Krotoszyński ogłasza:

 – możliwość zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób   Niepełnosprawnych

Kandydatów, spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu krotoszyńskiego organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego, należy zgłaszać pisemnie wraz z listem motywacyjnym na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ul. Młyńska 2d/1, 63-700 Krotoszyn w terminie do dnia 26 lutego 2018 r.

Starosta Krotoszyński

Stanisław Szczotka