Podsumowanie projektu „Wakacje z Lions Club Krotoszyn”

Lions Club Krotoszyn po raz siódmy realizował projekt „Wakacje z Lions Club Krotoszyn” w ramach którego dzieci i młodzież z rodzin zastępczych z powiatu krotoszyńskiego miały możliwość wyjazdu na kolonie letnie do Harrachova.

09 stycznia 2020 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krotoszynie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Lions Club Krotoszyn. Na spotkaniu obecni byli członkowie klubu: Jacek Zawodny i Grzegorz Szmolke. Celem spotkania było podsumowanie kolonii letnich realizowanych w 2019 roku w Czechach.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie składa serdeczne podziękowania Lions Club za sfinansowanie pobytu dzieci oraz bezinteresowną pomoc w organizacji kolonii.

Psycholog PCPR

Anita Głód

Wyrównywanie Różnic Między Regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie uprzejmie informuje, Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”.
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Czytaj dalej

Turnusy rehabilitacyjne i przedmioty ortopedyczne – zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie bez wychodzenia z domu!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że od 2 stycznia 2020 można składać wnioski na dofinansowanie zadań wynikających z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Druki wniosków dostępne są w zakładce Menu – Osoby niepełnosprawne

Jednocześnie informujemy, iż od wczoraj w CAŁEJ POLSCE można bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl) można złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Jedyne, czego potrzebujesz to:

Możesz skorzystać także z kreatora, który usprawnia proces składania wniosku.

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00).

Usługi asystenckie i opiekuńcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. MGOPS w Krotoszynie, MGOPS w Koźminie Wielkopolskim, MOPS w Sulmierzycach, GOPS w Rozdrażewie będą świadczyć usługi asystenckie i opiekuńcze jako kontynuacje usług realizowanych w ramach projektu „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim”, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne/Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 do 31.12.2018 r.