X jubileuszowy Senior z inicjatywą

W roku 2014 projekt „Senior z inicjatywą” organizowany jest przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie po raz dziesiąty, a hasło przeglądu brzmi: „Chociaż głowa siwieje, serce się nie starzeje”. Projekt odbywa się pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Starosty Krotoszyńskiego i Burmistrza Krotoszyna. Zasięg terytorialny projektu: powiat krotoszyński, jarociński, gostyński, rawicki, pleszewski.

Zakres projektu

W ramach projektu odbędzie się:

 1. Happening – 17.09.2014 r. o godz. 16.00 – Mały Rynek w Krotoszynie. W programie m.in. występy seniorów, konkursy i zabawy np. karaoke oraz konkurs na najlepszy strój z lat 70-tych.
 2. Konferencja naukowa – 18.09.2014 o godz. 11.00 – Krotoszyńska Biblioteka Publiczna, ul. Benicka 9
 3. Przegląd Twórczości Artystycznej – 19.09.2014 r. o godz. 10.00 w Kinie „Przedwiośnie” w Krotoszynie. Kategorie konkursowe:
 • występy sceniczne – kategorie: piosenka, formy kabaretowe i teatralne, recytacja, instrumentaliści
 • wystawa prac – kategorie: rękodzielnictwo (w tym: haftowanie-wyszywanie, szydełkowanie, malarstwo, biżuteria ręcznie robiona, inne formy artystyczne) natura leczy (nalewki zdrowotne, herbatki i soki, maści, inne medykamenty).

Zgłoszenia do Przeglądu

Przyjmowanie zgłoszeń do Przeglądu Twórczości Artystycznej: do 11 września 2014 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Młyńska 2d/1. Informacji udziela Wioleta Włodarczyk, tel. (62) 722 88 91, 722 88 92 (Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń).

Współfinansowanie projektu

Projekt „Senior z inicjatywą” jest współfinansowany przez:

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

PFRON

Powiat Krotoszyński

Miasto i Gmina Krotoszyn

Partnerzy

Krotoszyński Ośrodek Kultury, Krotoszyńska Biblioteka Publiczna, Miasto i Gmina Krotoszyn, Miasto i Gmina Koźmin Wlkp., Gmina Zduny, Gmina Rozdrażew, Miasto Sulmierzyce, Miasto i Gmina Kobylin

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie zaprasza

W lutym 2014 r. z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie powstało stowarzyszenie o nazwie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie. Prezesem stowarzyszenia jest Pan Juliusz Poczta. Głównym celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, a w szczególności organizowanie różnego typu kursów, wykładów, prelekcji o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, artystycznym itp.

Zapisy

Dyżury i  zapisy do stowarzyszenia: w środy w godz. 12.30 – 14.30 w Muzeum Regionalnym im. H. Ławniczaka w Krotoszynie (ul. Mały Rynek 1). Składka członkowska: 5 zł na miesiąc.

Oferta

Oferta edukacyjna na I semestr roku 2014/2015 (wrzesień-listopad 2014 r.).
Krotoszyn:  Akademia Filmowa, prelekcje prozdrowotne, aqua aerobic, gimnastyka, terapia tańcem, język angielski (grupa początkująca), język niemiecki (grupa początkująca), kurs komputerowy, sekcja turystyczna, kurs fotograficzny, tańca ludowego, teatralny, ceramiczny, rękodzieła (biżuteria ręcznie robiona), plastyczny (malowanie), dequpage.

Zapisy na ww. kursy:  od 18 – 29 sierpnia 2014 r. w poniedziałki, środy, czwartki, piątki od 12.30-14.30 w Muzeum Regionalnym w Krotoszynie.

W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń na dany kurs w pierwszej kolejności będą przyjęci członkowie stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie.
Kursy są bezpłatne, jedynie w przypadku aqua aerobicu proszę zarezerwować w domowym budżecie kwotę ok. 50 – 60 zł na wydatki związane z wstępem na basen, a udział w kursach artystycznych będzie wiązał się z drobnym wkładem własnym.

Kursy poza Krotoszynem:  Kobylin- gimnastyka,  Zduny – gimnastyka i gastronomiczny, Sulmierzyce – gastronomiczny, Kuklinów – taniec,  Kobierno – taniec (Zapisy u przewodniczących kół PZERiI).

Kontakt

Szczegółowe informacje: w biurze stowarzyszenia w środy 12.30-14.30, oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie pod numerem telefonu: (62) 722 88 91 (Wioleta Włodarczyk).

Relacja z kolonii

W dniach 01.07- 07.07.2014r. odbyły się kolonie dla młodzieży w Czechach w Zlatej Olešnice. W wycieczce uczestniczyło 26 dzieci z powiatu krotoszyńskiego. Każdego dnia czekały na młodzież liczne atrakcje.

Pierwszego dnia zaraz po przyjeździe do pensjonatu „NA VRŠICH”, zakwaterowaniu i zjedzeniu kolacji udaliśmy się na pieszą wycieczkę po Zlatej Olešnice, a wieczorem braliśmy udział w dyskotece powitalnej.
Kolejnego dnia zaraz po śniadaniu pojechaliśmy kolejką widokową do Harrachova. Spacerując uliczkami, podziwialiśmy uroki miasta oraz skocznie narciarskie. Po południu znalazł się czas na relaks i zabawę na basenie. Wieczorem uczestniczyliśmy w zajęciach profilaktycznych oraz poznawaliśmy podstawy języka czeskiego. Nasz dzień zakończył się ogniskiem z kiełbaskami oraz dyskoteką.
Odbyła się również długo wyczekiwana wycieczka do stolicy Czech- Pragi. Mieliśmy możliwość zobaczenia zmiany warty pod Zamkiem na Hradczanach. Spacerowaliśmy po Moście Karola oraz odpoczywaliśmy w ogrodach Waldsteina. Swoim wyglądem urzekła nas Złota Uliczka oraz Ratusz Staromiejski ze słynnym zegarem astronomicznym Orloj. Zwiedzanie Pragi zakończyliśmy przejażdżką metrem. Zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do pensjonatu, aby już po kolacji spróbować swoich sił w różnych stylach tańca.
Jedną z ciekawych punktów kolonii  była wycieczka do Jablonca i Liberca. Kolejką linową wjechaliśmy na górę widokową Ješted, z której podziwialiśmy rozciągającą się panoramę Czech. Po południu spędziliśmy miło czas w Centrum Rozrywki- Babylon oraz wiele przyjemności sprawiła nam kąpiel w parku wodnym. 
W ramach pobytu w Czechach odbyła się również wycieczka do Dolomitowych Jaskiń, które znajdują się w miejscowości BOZKOV. Chodząc labiryntami podziemnych korytarzy zwracaliśmy uwagę na krzemienne gzymsy oraz nacieki o nieregularnych kształtach. Interesującym okazały się podziemne jeziorka z przeźroczystą niebieskozieloną wodą.
Każdego dnia znalazł się czas na zabawę i relaks. Poprzez uczestnictwo w turniejach sportowych, konkursach plastycznych, zajęciach profilaktycznych oraz zabawach tanecznych  aktywnie i miło spędziliśmy kolonijny okres.

Serdecznie dziękujemy Lions Club Krotoszyn za sfinansowanie kolonii dla dzieci młodzieży z powiatu krotoszyńskiego. W szczególności podziękowania składamy Panu Jackowi Zawodnemu (LC Krotoszyn) za zorganizowanie wypoczynku, życzliwą pomoc, zaangażowanie i współpracę.                                                                                                                                                     

                                                      Anita Głód

Zmiany zasad wydawania kart parkingowych

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października  2013 r.  o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Informacje ogólne

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekani o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.

Ważność dotychczas wydanych kart parkingowych

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r. Oznacza to, że co do zasady wszystkie karty parkingowe wydane najpóźniej w dniu 30 czerwca br., utracą z dniem 1 grudnia 2014 r. swoją ważność.

WAGA: Trwają prace nad zmianą ważności dotychczasowych kart parkingowych (tj. wydanych przed 1.07.2014 r.) na mocy nowych przepisów karty parkingowe będą ważne do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do 30.06.2015 r. Prezydent podpisał już stosowną ustawę, wymaga jeszcze ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Uwaga: Jeżeli karta parkingowa została wydana przed dniem 1 lipca 2014 r. bezterminowo to utraci swoją ważność z dniem 1 lipca 2015 r.

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:

 1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

Od dnia 1 lipca 2014 r. osoba niepełnosprawna zaliczona do lekkiego stopnia niepełnosprawności nie jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej. Jeżeli jednak posiada kartę parkingową wydaną przed tą datą to jej karta zachowuje ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2014 r.

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga: Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame z posiadaniem znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się.

Wyjątek: Ustawodawca przewidział odstępstwo od zasady, zgodnie z którą karta parkingowa od dnia 1 lipca 2014 r. przysługuje na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydawanego także od 1 lipca 2014 r. Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się – na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej.  

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej. 

Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności i tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. 

Uwaga: Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Osoby niepełnosprawne do 16 roku życia

Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Uwaga: W przypadku tych osób wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka. Jeżeli zatem to wiek dziecka w chwili orzekania powoduje, że ma ono trudności w poruszaniu się, nie uzyska ono wskazania do karty parkingowej.

Ważność nowych kart parkingowych

Od dnia 1 lipca 2014 r. karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony. Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.

Uwaga: Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat to i tak karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie na okres 5 lat od dnia jej wydania. Jeżeli orzeczenie po dniu 1 lipca zostanie wydane na czas nieokreślony to karta parkingowa straci swoją ważność po 5 latach. Ale w tym przypadku aby uzyskać kolejną kartę wystarczy złożenie wniosku o jej wydanie, nie będzie potrzebne nowe orzeczenie.

Eksponowanie karty parkingowej

Od dnia 1 lipca 2014 r. kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

Tryb wydawania karty parkingowej

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Wniosek dostępny jest w siedzibie Zespołu i składa się go do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych. 

 Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem: 

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę. 

Ważne: Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

 1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
 3. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Ważne: Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby. 

Uwaga: Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest czynnością materialno – techniczną i de facto konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną o terminie i miejscu odbioru karty.

Ważne: Przewodniczący zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty a nie wydać kartę w tym terminie.

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

Kartę parkingową wydaną: 

 1. osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów, 
 2. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, odbiera jeden z rodziców,
 3. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo, odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd

– po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Karta parkingowa dla placówki

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Wniosek dostępny jest w siedzibie Zespołu i składa się go do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na siedzibę placówki. 

Do wniosku placówki dołącza się:

 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
 2. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

 1. posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki; 
 2. prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.  

Ważne: Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Uwaga: Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest czynnością materialno – techniczną i de facto konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Ważne: Przewodniczący zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty a nie wydać kartę w tym terminie.

Dar serca Lions Clubu

Lions Club Krotoszyn już po raz drugi finansuje kolonie dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i rodzin zastępczych. 1 lipca 2014 r. na kolonie wyjechało 26 dzieci z powiatu krotoszyńskiego. Środki na realizację projektu „Wakacje z Lions Clubem Krotoszyn” pozyskano z organizacji Balu Karnawałowego i Koncertu Charytatywnego. Projekt wspomaga Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

Dzieci będą przebywać przez tydzień w Pensjonacie „NA VRŠICH” – ZALTA OLEŠNICE (Republika Czeska). Dla najmłodszych zostały przewidziane liczne atrakcje i wycieczki do: PRAGI (Stolicy Republiki Czeskiej), JIČINA (miasta Rumcajsa),  PRACHOVSKICH SKAŁ (Czeski Raj), JABLONECA (Muzeum Biżuterii), LIBERECA (kąpiel w nowopowstałym basenie), HARRACHOVA (przejazd kolejką widokową – Kořenov – Harrachov – Jakuszyce –Szklarska Poręba), BOZKOVA (Dolomitowe Jaskinie). W czasie wolnym dzieci wezmą udział w zajęciach integracyjnych, grach, zabawach, dyskotece itp.