Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego

Od roku 2005 na terenie Krotoszyna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „FAMUŁA” organizują Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego. Głównym zamierzeniem organizatorów jest promocja zastępczego rodzicielstwa oraz podkreślanie znaczenia rodziny, jako najważniejszego miejsca rozwoju dzieci.

W roku 2014 w ramach Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego odbyła się m. in. konferencja naukowa pod hasłem „Zaburzenia posttraumatyczne u dzieci i młodzieży”, szkolenie dla rodziców zastępczych, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, koordynatorów pieczy zastępczej oraz wycieczka dla rodzin zastępczych do Jura Parku w Krasiejewie. Rodzicielstwo zastępcze promowano również podczas akcji „Tydzień dla Mamy” oraz w czasie KrotoFestu.