Projekt „Zdrowie publiczne”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie realizuje projekt skierowany dla dzieci i młodzieży dotyczący działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia terapeutycznego. Projekt realizowany i współfinansowany w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Powiat Krotoszyński.

Czytaj dalej

Nowe programy PFRON dla osób z niepełnosprawnościami: „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”

Powiat Krotoszyński, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, przystąpił do realizacji dwóch programów adresowanych do osób z niepełnosprawnościami, wspierających ich niezależność oraz ułatwiających podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej: „Mieszkanie dla Absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”.

Czytaj dalej

Uruchomienie dyżurów specjalistów RODZINA#wspieraj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w związku z realizacją Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – projektu RODZINA#wspieraj

informuje o rozszerzeniu oferty specjalistycznej dla osób doznających i zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie poprzez uruchomienie dyżurów specjalistów od sierpnia w każdą sobotę w godzinach 8:00 do 20:00
pod nr telefonu 784 483 804

Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy…. RUSZA!!!

Szanowni Państwo!


W ramach realizacji Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: RODZINA#wspieraj Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że istnieje możliwość uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Głównym celem spotkań jest zatrzymanie przemocy w rodzinie poprzez wzmocnienie oraz zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych. Grupa wsparcia adresowana jest do osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz tych, które podjęły działania, aby zatrzymać przemoc.

Spotkania grupy wsparcia odbywają się w każdy wtorek w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, os. Sikorskiego 7 w godz. od 15:00 do 18:00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach grupy wsparcia proszone są o kontakt z Katarzyną Durczewską – Ośrodek Interwencji Kryzysowej
oś. Sikorskiego 7, tel. 62 722 75 30

Projekt w ramach Programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2022

Powiat Krotoszyński otrzymał dofinansowanie w kwocie 36 440,00 zł na realizację projektu RODZINA#wspieraj w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”- edycja 2022, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Całkowity koszt zadania publicznego to 50 440,00 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie – Priorytet II.

Powyższy cel realizowany będzie poprzez:

– przeprowadzenie diagnozy dotyczącej problematyki przemocy domowej,

– prowadzenie grupy wsparcia dla osób doznających przemocy,

– uruchomienie cyklicznych dyżurów specjalistów dla osób doznających i zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie,

– rozwój i wspieranie działalności zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych,

– zatrudnienie kadry specjalistycznej np. tłumacza języka ukraińskiego celem efektywniejszej pomocy ofiarom przemocy,

– prowadzenie szkoleń dla nauczycieli przedszkolnych i pedagogów realizujących zadania
w obszarze przeciwdziałania przemocy,

Informacje na temat realizowanego projektu udzielane są w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, os. Sikorskiego 7, 63-700 Krotoszyn

tel. 62 722-75-30, e-mail: oik@krotoszyn.pl

1 2 3 53