Informacja w związku z zaistniałą sytuacją w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie

W związku z zaistniałą sytuacją w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie podmioty ekonomii
społecznej podjęły działania na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19 .
Oferta Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej – region kaliski: wsparcie posiłkami dla personelu DPS.
Do pomocy włączyła się również Spółdzielnia Socjalna VIVO oferując transport środków
ochrony z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ramach podejmowanych działań
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we współpracy z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną oferuje wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla personelu DPS.