Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach 18.02-24.02.2019 r. obchodzony jest Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Ideą tego przedsięwzięcia jest zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Przedsięwzięcie to realizowane jest we współpracy z innymi instytucjami, w tym m.in. sądami, prokuratorami, jednostkami organizacyjnymi Policji, organizacjami pozarządowymi. Pomoc w formie porad jest bezpłatna, a udzielają jej policjanci, prawnicy, radcy prawni, psycholodzy oraz przedstawiciele wszystkich wymienionych instytucji.

Informujemy, że w dniach 18.02-22.02.2019 r. w godz. 7:00-15:00 będą udzielane porady i informacje przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie (os. Sikorskiego 7).