Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej – organizatorem tej jednostki jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie.
Prowadzi terapię zajęciową w ramach Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Z terapii korzysta 60 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz wskazaniem do terapii zajęciowej.
20 pracowników z wieloletnim doświadczeniem terapeutycznym sprawuje opiekę i udziela wsparcia uczestnikom terapii.

Dla osób oczekujących na miejsce w WTZ prowadzimy klub z którego korzysta 7 osób.
Zadaniem klubu jest przygotowanie osób oczekujących na miejsce w WTZ do podjęcia terapii w ramach określonych przez regulamin funkcjonowania naszej placówki.

Dzięki trzem pojazdom jesteśmy w stanie zabezpieczyć przewóz osób do i z naszego “Warsztatu” w granicach całego powiatu krotoszyńskiego.

Warsztat Terapii Zajęciowej przy
Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Krotoszynie
ul. Kobylińska 9a
63-700 Krotoszyn
tel. (62) 720 20 72
www.snrdion.pl