“Choinka dla seniora”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie współuczestniczyło w akcji „Choinka dla seniora” organizowanej przez Galerię Krotoszyńską. Na żywej choince w holu Galerii Krotoszyńskiej wisiały bombki z imionami seniorów i ich marzeniami. Gotowi do niesienia pomocy mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego wybierali bombki z marzeniami seniorów i szykowali prezenty.

W dniu 21 grudnia 2020 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie seniorom zostało przekazanych 45 paczek. Do prezentów zostały dołączone kartki z życzeniami świątecznymi wykonanymi przez uczniów Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie.

Dziękujemy za okazane serce!

Informacja

W Wigilię, 24 grudnia 2020 r.,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

będzie NIECZYNNE.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie z dnia 01.12.2020 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej wspiera powiat krotoszyński

10 grudnia 2020 roku Starosta Krotoszyński  Stanisław Szczotka podczas spotkania z Prezesem Zarządu Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi podziękował za wielkie wsparcie instytucji powiatu krotoszyńskiego w czasie epidemii COVID 19. Pomoc obejmowała dostarczenie posiłków dla personelu Domów Pomocy Społecznej w Baszkowie i Zdunach, personelu szpitala powiatowego w Krotoszynie w okresie kwarantanny obejmującej placówki. Wartość tego przedsięwzięcia to 127. 926,00. Wsparcie udzielone przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej działający przy Fundacji to również sfinansowanie czynności dezynfekcyjnych i ozonowania instytucji samorządowych o wartości 309.182,00 . Tak duża pomoc skierowana przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej do powiatu, możliwa jest dzięki aktywności liderów ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim. Po spotkaniu ze Starostą, Prezes Fundacji uczestniczył w panelu dyskusyjnym z przedstawicielami  Spółdzielni Socjalnej VIVO, Zakładu Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

1 2 3 43