KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że zgodnie z § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r (Dz.U. z 2021r. poz. 512 ze zm.) do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

Przepis ten stosuje się  odpowiednio do opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli jego obecność wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.

Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych, dla osób, o których mowa w ust. 1 i 2, jest skierowanie wystawione:

  1. po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra lub
  2. przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Prosimy o śledzenie strony internetowej www.pcprkrotoszyn.pl, na której będą umieszczane kolejne komunikaty.

Ankieta „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krotoszyńskim na lata 2021-2030”.

Szanowni Państwo,

Powiat Krotoszyński przystąpił do prac nad opracowaniem dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krotoszyńskim na lata 2021-2030”. W dokumencie będziemy skupiać się na realizacji zadań o charakterze społecznym, należących do kompetencji samorządu powiatowego.

Do przygotowania diagnozy problemów społecznych w Powiecie Krotoszyńskim niezbędne są badania ankietowe wśród mieszkańców powiatu krotoszyńskiego.

Chcemy zbadać poziom życia osób z niepełnosprawnościami.

W związku z powyższym, prosimy osoby z niepełnosprawnościami o wypełnienie poniższej ankiety.

Będziemy wdzięczni za przekazanie tej informacji swoim rodzinom i znajomym. Im więcej odpowiedzi otrzymamy, tym pełniejszy będziemy mieli obraz problemów społecznych mieszkańców powiatu.

Czytaj dalej

Wznowienie realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Moduł IV” na rok 2021.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju Zarząd PFRON wznowił realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi Moduł IV” na rok 2021.

Z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu mogą wystąpić samorządy gminne lub samorządy powiatowe, które w wyniku ogłoszonego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-Cov-2, uruchomiły w 2021 roku dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.

Samorządy mogą otrzymać pomoc finansową na działania własne, jak i na działania realizowane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, albo w związku z powierzeniem prowadzenia zadań publicznych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Wzory umów i wniosków zostały przygotowane odpowiednio do sposobu realizacji zadania.

      W roku 2021 Fundusz zabezpieczył na ten cel 50 mln zł. Samorządy mogą otrzymać pomoc finansową do 100 tys. zł na działania własne na rzecz osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków epidemii, jak i na działania realizowane przez organizacje pozarządowe.

Fundusz nie określa katalogu dofinansowanych działań. Samorządy mogą samodzielnie wybrać taki rodzaj pomocy, który jest niezbędny na danym terenie i wynika ze specyficznych potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców lub ich otoczenia. Wsparcie finansowe może dotyczyć między innymi:

– świadczenia pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych albo rodziny osoby z niepełnosprawnością;

– transportu;

– dostarczania osobom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych oraz innych artykułów pierwszej potrzeby;

– organizacji opieki domowej;

– zakupu środków ochrony (jak płyny do dezynfekcji, przyłbice, odzież ochronna);

– zakupu do placówek dla osób z niepełnosprawnością wyposażenia po wystąpieniu choroby, tj. np. pościeli, ubrań;

– zakupu sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach (np. utworzenie odrębnych stołówek);

– utrzymania mieszkania chronionego przeznaczonego na „przejściowe” w okresie stanu epidemii dla osób niepełnosprawnych lub rodziny/opiekunów osoby niepełnosprawnej w związku z nałożoną kwarantanną (np. koszty utrzymania lokalu, zakupu środków ochrony, artykułów żywnościowych);

– zakupu paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych;

– organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zwraca się z prośbą o wskazanie kierunków działań, które mogą wpłynąć na łagodzenia skutków epidemii wśród niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego lub ich otoczenia.

Jeżeli wyrażają Państwo chęć udziału w Programie to prosimy najpóźniej do dn. 10.09.2021r. przesłać ofertę realizacji (druk w załączeniu) na adres: pcpr.krotoszyn@gmail.com

Opracowując ofertę prosimy o zwrócenie szczególnej uwagę na:

–  opis grupy docelowej osób niepełnosprawnych lub i ich otoczenia (ile osób, jaki rodzaj niepełnosprawności, czy będą osoby z otoczenia ON, jak tak to ile?),

–  jakie działania są planowane- szczegółowy opis,

–  łączny koszt zadania+ wykaz wydatków,

–  planowane rezultaty,

–  termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: dzień-miesiąc-rok.

     Dokumenty programowe dostępne są na stronie:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-uruchomil-realizacje-modulu-iv-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w/

Bezpłatna fizjoterapia Domowa ! NFZ

Szanowni Państwo, Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii poszerza swoją działalność o realizację zabiegów bezpłatnej (w ramach NFZ) fizjoterapii domowej dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności ( I grupa niepełnosprawności), w nowych powiatach !
Szczegóły poniżej, zapraszamy do zapisania się i korzystania.

  • BEZPŁATNA Fizjoterapia Domowaw domu u pacjenta !, finansowana przez NFZ – potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego lekarza specjalisty. Pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa) – przyjmowani są bez kolejki !. Zabiegi realizujemy w Poznaniu i powiecie poznańskim, Kórniku, Swarzędzu, Śremie i powiecie śremskim, Wrześni i powiecie wrzesińskim, Koninie i powiecie konińskim, Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim,  Miłosławiu, Grodzisku Wielkopolskim i powiecie grodziskim,
    Dodatkowo dla pacjentów ze Znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa), realizujemy zabiegi Lesznie i powiecie leszczyńskim, Środzie Wielkopolskiej i powiecie średzkim, Słupcy i powiecie słupeckim, Jarocinie i powiecie jarocińskim, Krotoszynie i powiecie krotoszyńskim, Gostyniu i powiecie gostyńskim, Kole i powiecie kolskim, Nowym Tomyślu i powiecie nowotomyskim, Obornikach i powiecie obornicki. Dostępną mamy również Fizjoterapię Domową Prywatną (bez skierowania).   

Szczegóły znajdziecie Państwo tutaj:  https://wielkopolskiecentrumfizjoterapii.pl/fizjoterapia-domowa/
Zapisy: Fizjoterapia Domowa: tel. 512 046 048,  

Czytaj dalej
1 2 3 47