Bezpłatna rehabilitacja po udarze mózgu

Szanowni Państwo!

Od stycznia 2021 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie będzie prowadził nabór pacjentów  na bezpłatna rehabilitację po udarze mózgu. Program współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych SP ZOZ w Kępnie. Program kierowany jest dla pacjentów południowej Wielkopolski oraz osób zamieszkujących (i/lub czasowo zamieszkujących) , uczących się lub pracujących na terenie woj. Wielkopolskiego.
Bliższe informacje w załączniku – ulotce informacyjnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie uprzejmie informuje, Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami II” realizowany jest w następujących obszarach:

  1. obszar A. – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Czytaj dalej

“Choinka dla seniora”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie współuczestniczyło w akcji „Choinka dla seniora” organizowanej przez Galerię Krotoszyńską. Na żywej choince w holu Galerii Krotoszyńskiej wisiały bombki z imionami seniorów i ich marzeniami. Gotowi do niesienia pomocy mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego wybierali bombki z marzeniami seniorów i szykowali prezenty.

W dniu 21 grudnia 2020 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie seniorom zostało przekazanych 45 paczek. Do prezentów zostały dołączone kartki z życzeniami świątecznymi wykonanymi przez uczniów Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie.

Dziękujemy za okazane serce!

Informacja

W Wigilię, 24 grudnia 2020 r.,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

będzie NIECZYNNE.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 32/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie z dnia 01.12.2020 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

1 2 3 43