Wolontariat

Projekt pn.: „Wspieranie rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej na terenie
powiatu krotoszyńskiego”

WOLONTARIAT


Jak to działa?
– Czujesz gotowość do dzielenia się swoimi zainteresowaniami, umiejętnościami, czasem wolnym?
– Lubisz pracę z dziećmi?
– Jesteś w wieku 16 – 60+


Jeśli tak:

  1. Pobierz formularz zgłoszeniowy z poniższej strony lub w formie papierowej z sekretariatu PCPR w Krotoszynie.
  2. Wypełniony formularz zostaw w sekretariacie PCPR w Krotoszynie.
  3. Poczekaj na kontakt z pracownikiem PCPR, który poinformuje Cię o terminie spotkania, na którym uzyskasz szczegółowe informacje na temat działania wolontariatu na terenie powiatu krotoszyńskiego, zostaniesz zapoznany z regulaminem wolontariatu oraz ze specyfiką pracy z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej.
  4. Osobom, które zadeklarują chęć współpracy, przedstawimy propozycję pracy z konkretnym dzieckiem, podamy krótką informację nt. dziecka i jego potrzebach.
  5. Ty podejmujesz decyzję !
  6. Po rozpoczęciu pracy (1 spotkanie), jeśli zdecydujesz się na kontynuację, otrzymasz do podpisania umowę o wolontariacie oraz zaświadczenie o realizowanym wolontariacie!
    PAMIĘTAJ! – Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, musisz uzyskać PISEMNĄ zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w wolontariacie.