ZAPYTANIE O CENĘ – Prowadzenie działań diagnostycznych oraz porad pedagogicznych dla małoletnich, w tym przeprowadzenie wstępnej oceny procesów integracji sensorycznej oraz konsultacji z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Krotoszyńskim” nr RPWP.07.02.02-30-0035/21

W związku z realizacją projektu pt.: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Powiecie Krotoszyńskim”, nr RPWP.07.02.02-30-0035/21, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zaprasza do złożenia oferty cenowej na prowadzenie działań diagnostycznych oraz porad pedagogicznych dla małoletnich, w tym przeprowadzenia wstępnej oceny procesów integracji sensorycznej oraz konsultacji z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej, zgodnie z załączoną specyfikacją.

Termin składania ofert: do 26.09.2023 r., do godz. 15.00.