„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wznowił rekrutację do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Wszystkie osoby zainteresowane podjęciem kompleksowej rehabilitacji mogą wziąć udział w kolejnym naborze, który realizowany jest w trybie ciągłym.

Projekt dedykowany jest osobom, które z powodu choroby lub wypadku utraciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chciałyby zdobyć inną pracę, adekwatną do ich zainteresowań i stanu zdrowia. Z zajęć aktywizacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej mogą skorzystać także osoby z wrodzoną lub nabytą niepełnosprawnością, zmotywowane do podjęcia pracy, które dotychczas nigdy nie pracowały. Przy współpracy z lekarzami, psychologami i doradcami zawodowymi oraz dzięki zindywidualizowanemu podejściu terapeutów osoby te mogą o wiele szybciej zdobyć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Jego beneficjentami są zarówno osoby długotrwale poszukujące pracy, jak i te, które dopiero zakończyły leczenie. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne. Potencjalni uczestnicy projektu muszą posiadać pozytywne rokowania do aktywności zawodowej, jak również wykazywać stabilny stan zdrowia, tak by po zakończeniu kompleksowej rehabilitacji móc podjąć pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.

Wsparcie w ramach projektu realizowane jest w trzech modułach:

zawodowym – uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia;

psychospołecznym – przywrócenie motywacji do podjęcia pracy oraz dalszego rozwoju, m.in. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację;

medycznym – przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu.

Zakres oraz formy prowadzonych działań są ustalane indywidualnie oraz dostosowane do potrzeb, możliwości i predyspozycji poszczególnych beneficjentów. Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie funkcjonują 4 takie ośrodki: w Wągrowcu (woj. wielkopolskie), w Ustroniu (woj. śląskie), w Nałęczowie (woj. lubelskie) oraz w Grębiszewie (woj. mazowieckie). Funkcjonowanie Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej odbywa się aktualnie z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii. Każdy uczestnik projektu przed rozpoczęciem rehabilitacji poddawany jest testom na obecność koronawirusa.

Osoby zainteresowane podjęciem kompleksowej rehabilitacji zapraszamy do kontaktu z Panią Liwią Krzeszowiec z Oddziału Dolnośląskiego PFRON:

tel.: 71/346-74-56;

e-mail: lkrzeszowiec@pfron.org.pl .

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/wypracowanie-i-pilotazowe-wdrozenie-modelu-kompleksowej-rehabilitacji-umozliwiajacej-podjeci/

Powiat Krotoszyński otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w konkursie ofert pod nazwą ”Od zależności ku samodzielności”- edycja 2021 r.

Informacja

Powiat Krotoszyński otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w  konkursie ofert pod nazwą  ”Od zależności ku samodzielności”- edycja 2021 r.

Wartość dofinansowania: 73 110,00 zł

Projekt pod nazwą „Aktywność-nowe technologie to nowe szanse i możliwości rozwoju dla osób z zaburzeniami  psychicznymi.” realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie.

Informacje ogólne:

  1. Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.
  2. Celem głównym projektu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi rozwoju za pomocą nowej technologii oraz działań o charakterze integracyjnym.
  3. Projekt realizowany od marca 2021 do 31 grudnia 2021.

Odbiorcy:

  1. Mieszkańcy Powiatu Krotoszyńskiego.
  2. Dzieci w wieku przedszkolnym.
  3. Dzieci i młodzież szkolna.
  4. Młodzież ze szkół ponadpodstawowych.
  5. Osoby z zaburzeniami psychicznymi.
  6. Pracownicy ośrodków wsparcia i z otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi.

„– Głównym celem programu „Od zależności ku samodzielności” jest wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i umożliwienie im przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której nie są w stanie pokonać samodzielnie – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/od-zaleznosci-ku-samodzielnosci-2021-r-3-mln-zl-na-wsparcie-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi

PURPLE DAY międzynarodowy dzień osób chorujących na padaczkę.

W Polsce 26 marzec nazywany jest Lawendowym dniem osób chorych na padaczkę.

26 marca na całym świecie środowisko osób chorujących na epilepsję obchodzi swój dzień.

Purple Day to globalne wydarzenie oddolne utworzone z zamiarem zwiększenia światowej świadomości na temat padaczki oraz rozwiania powszechnych mitów i obaw związanych z tym zaburzeniem neurologicznym. Dalszymi intencjami tego ruchu jest zmniejszenie stygmatów społecznych, które są powszechnie doświadczane przez wiele osób dotkniętych tą chorobą.

Akacja ta pozwala uświadomić Polaków, że wśród wizualnie zdrowych ludzi, krąży ok. 400 tysięcy osób chorych na padaczkę. Choroba nadal jest ignorowana, lekceważona i kojarzona z patologią. Natomiast ludzie chorzy na padaczkę to prawdziwi mistrzowie w swoich talentach.

Zachęcamy, aby Państwo przyłączyli się do akcji i w dniu 26.03.2021 r. założyli wstążki pokazując tym samym wsparcie i zrozumienie dla osób chorych na padaczkę.

Więcej informacji na stronie Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki, które zaprasza na Ogólnopolski Zjazd Delegatów.

Spotkanie odbędzie się 26 marca 2021, o godz. 11:00, bezkontaktowo w aplikacji Microsoft Teams. Ci z Państwa, którzy zechcą wziąć w nim udział proszeni są o wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie Stowarzyszenia i odesłania go pod wskazany adres: koalicja@pslcnp.pl 

W załączeniu link do strony http://www.pslcnp.pl/

Patronat nad imprezą objął Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/purple-day-miedzynarodowym-dzien-osob-chorujacych-na-padaczke/

Ankieta „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krotoszyńskim na lata 2021-2030”.

Szanowni Państwo,

Powiat Krotoszyński przystąpił do prac nad opracowaniem dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Krotoszyńskim na lata 2021-2030”. W dokumencie będziemy skupiać się na realizacji zadań o charakterze społecznym, należących do kompetencji samorządu powiatowego.

Do przygotowania diagnozy problemów społecznych w Powiecie Krotoszyńskim niezbędne są badania ankietowe wśród mieszkańców powiatu krotoszyńskiego.

Chcemy zbadać poziom życia osób z niepełnosprawnościami.

W związku z powyższym, prosimy osoby z niepełnosprawnościami o wypełnienie poniższej ankiety.

Będziemy wdzięczni za przekazanie tej informacji swoim rodzinom i znajomym. Im więcej odpowiedzi otrzymamy, tym pełniejszy będziemy mieli obraz problemów społecznych mieszkańców powiatu.

Czytaj dalej

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” – KIERUNKI 2021

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:

Moduł I:
– od 01 marca do 31 sierpnia 2021 r.

Moduł II:  
– od 1 marca do 31 marca 2021 r. (dot. roku akademickiego 2020/2021), 
– do 10 października 2021 r. (dot. roku akademickiego 2021/2022).

Wnioski należy składać w formie elektronicznej w systemie SOW: https://sow.pfron.org.pl/logowanie
lub tradycyjnie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn.

Czytaj dalej