Instrukcja 800+

Od dnia 1 stycznia 2022 roku organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego jest  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). 

Od dnia 1 stycznia 2022 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie nie będzie przyjmować nowych wniosków o przyznanie prawa do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.

Zasady przyznania świadczenia wychowawczego:

Jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2022 roku rodzina zastępcza składa wniosek (o symbolu SW-O) za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS, PUE ZUS, portalu Emp@tia, oraz bankowość elektroniczną banków lub SKOK, które współpracują z ZUS.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca faktycznego umieszczenia dziecka pieczy zastępczej do dnia 31 maja roku następnego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, do 31 maja roku następnego.