III Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2015

Serdecznie zapraszamy miłośników ruchu na świeżym powietrzu do udziału w „III Marszu Nordic Walking Studentów UTW 2015” pod patronatem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Marsz odbędzie się 9 maja 2015 r. o godz. 11.00.

Trasa marszu to ok. 3 km + powrót we własnym zakresie. Uczestnicy zbiorą się na skwerku przy aptece „Łąkowej” w Krotoszynie 9.05.2015 r. o godz. 11.00, metą marszu będzie grzybek „Mintowa Dolina” (ognisko i gorący posiłek).

Głównym organizatorem tej ogólnopolskiej akcji jest stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie, natomiast lokalni organizatorzy to Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

Zgłoszenia: biuro Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Muzeum Regionalne w Krotoszynie, sala 05, wtorki godz. 10.00 – 11.00). Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 888 010 865

Akademia Filmowa dla seniorów

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie, Krotoszyński Ośrodek Kultury, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie oraz Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie zapraszają seniorów do udziału w Akademii Filmowej.

Najbliższy seans – film „Jedz, módl się, kochaj” z Julią Roberts odbędzie się w czwartek 23 kwietnia 2015 r. o godz. 16.00 w kinie „Przedwiośnie” w Krotoszynie.

Wstęp wolny. Zapraszamy.

Seans odbywa się w ramach projektu „Aktywność to najlepszy lek na seniora wiek”
finansowanego przez Powiat Krotoszyński

PCPR złożyło sprawozdania na sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie Andrzej Piotrowski jako koordynator realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krotoszyńskim oraz Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar złożył sprawozdania z realizacji zadań wynikających z ww. programów w 2014 roku podczas sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego w dniu 27.03.2015 r.

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Krotoszyńskim w 2014 roku

Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar w 2014 roku

Krotoszyńscy seniorzy na Targach Aktywni 50+

W dniach 27-28.03.2015 r. w Poznaniu odbyła się VI edycja Targów Aktywni 50+. W ciągu dwóch dni Międzynarodowe Targi Poznańskie odwiedziło kilka tysięcy osób. Seniorzy mieli możliwość zapoznać się z ofertą usług komercyjnych (sanatoriów, wczasów, sprzętów medycznych itp.), jak i z propozycjami nieodpłatnego spędzania wolnego czasu i rozwijania swoich zainteresowań.

W trakcie Targów odbywały się liczne prelekcje na temat zdrowego odżywiania, profilaktyki, nowoczesnych technologii, zadłużenia, bezpiecznych zakupów, spotkania ze stylistami, dietetykami, warsztaty edukacyjne, sportowe, taneczne i artystyczne (np. ćwiczenia zdrowotne, kwiaty i ozdoby z papieru, chińskie ćwiczenia zdrowotne Tai Chi, salsa dla początkujących). Równie bogata była tegoroczna oferta kulturalna opracowana przez Teatr Muzyczny w Poznaniu, wśród gwiazd znaleźli się Wojciech Gąssowski, Eleni, DJ Wika, Kapela zza Winkla oraz soliści Teatru Muzycznego. VI edycja Targów Aktywni 50+ odbywała się pod hasłem „Rozsmakuj się w zdrowiu”, jest to kampania, która promuje następujące hasła: „Radość gotowania”, „Radość spożywania kolorowych warzyw i owoców”, „Radość wspólnego spożywania posiłków”, „Radość picia wody”, „Radość zdrowego kupowania”, „Radość z aktywności fizycznej”.
W targach Aktywni 50+ uczestniczyła grupa ok 120 seniorów z Krotoszyna. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie jako Koordynator Partnerstwa na rzecz Aktywizacji Seniorów w Powiecie Krotoszyńskim wspólnie z Polskim  Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszeniem „Razem” w Krotoszynie, Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Krotoszynie, Klubem Twórczego Rękodzieła w Zdunach, Zespołem i Kapelą „Senior” w Zdunach zaaranżowało stoisko wystawiennicze. Krotoszyńscy seniorzy prezentowali rękodzieło oraz przetwory warzywno-owocowe, a muzyka i śpiew przy stoisku przyciągały rzesze seniorów.