Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie

Podstawy prawne działania

Jego funkcjonowanie regulują ustawy:

  • Ustawa o Pomocy Społecznej.
  • Ustawa o Finansach Publicznych.
  • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Domów Pomocy Społecznej.

Specyfika działania

Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie powstał w 1988 roku. Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie przeznaczony dla 196 osób przewlekle somatycznie chorych (budynek Wersal – 141 miejsc) i dla osób przewlekle psychicznie chorych (budynek Pałac – 55 miejsc). Mieszkańcy mają do dyspozycji dwu i trzyosobowe pokoje. Pokoje wyposażone są w sygnalizację przyzywającą, system przeciwpożarowy. Budynki są pozbawione barier architektonicznych, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, budynek pałacowy wyposażony jest w windę. Teren wokół domu stanowi rozległy park o łącznej powierzchni ponad 11 ha. Rekreacyjne otoczenie domu, stwarza doskonałe warunki do pełnego relaksu i wypoczynku o każdej porze roku, a kontakt z naturą wpływa na poprawę stanu zdrowia mieszkańców.

Dom całodobowo świadczy usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne dla swoich podopiecznych. Mieszkańcy mają zapewniony stały kontakt z lekarzem rodzinnym. W Domu prowadzona jest fizykoterapia i zabiegi rehabilitacyjne. Prowadzona jest również szeroka działalność rekreacyjna, organizowane są imprezy kulturalno-oświatowe, uroczystości okazjonalne oraz wycieczki turystyczne. Mieszkańcy mają wypełniony czas wolny i mogą rozwijać własne zainteresowania w salach terapii zajęciowej. Nad właściwym rozwojem mieszkańców czuwają zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, które opracowują indywidualne plany wsparcia mieszkańców dostosowane do profilu aktywności mieszkańca przy współudziale wykwalifikowanych pracowników: – terapeutów zajęciowych, rehabilitantów, instruktora k.o., opiekunów.

Wszelkie prowadzone zajęcia i oferowane usługi zmierzają do pełnego uczestnictwa Mieszkańca w życiu społecznym. Pomocna jest w tym współpraca z organizacjami i instytucjami kulturalno – oświatowymi takimi jak muzea regionalne, przedszkola, szkoły, Zakład Aktywności Zawodowej oraz kluby seniora z terenu całego powiatu krotoszyńskiego.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca

Zgodnie z komunikatem Starosty Krotoszyńskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie w roku 2022 wynosi: 5418,00 zł.

Podstawa prawna: art. 60 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021 r., poz. 2268 ze zm.).

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 25 stycznia 2023r. poz. 774.

Baszków 112
63-760 Zduny
e-mail: poczta@dpsbaszkow.pl
tel. (62) 721 -12 -06 – sekretariat
tel. (62) 721 -11-76 – dyrektor Renata Waleńska

http://www.dpsbaszkow.eu