Uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

9 listopada 2017 roku w Centrum konferencyjno-szkoleniowym Hotelu-Restauracji Wawrzyniak w Perzycach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Uroczystość otwarto wystąpieniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie – Andrzeja Piotrowskiego, które analizowało pomoc społeczną powiatu krotoszyńskiego w 2017 r., wspominając jednocześnie o sukcesach i wyzwaniach dla pomocy społecznej. Gościem specjalnym był prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński – Prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, prezentujący wykład pt. „Funkcje i narzędzia realizacji usług społecznych w samorządzie lokalnym – czyli jak problemy społeczne przekuć na wyzwania”.

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego były doskonałą okazją aby uhonorować pracowników pomocy społecznej. Listy gratulacyjne z rąk Starosty Krotoszyńskiego Stanisława Szczotki otrzymali dyrektorzy (lub ich przedstawiciele) jednostek pomocy społecznej z powiatu krotoszyńskiego. Podziękowano także partnerom, sponsorom, darczyńcom oraz wolontariuszkom z punktu wydawania odzieży używanej i artykułów gospodarstwa domowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uroczystość uświetnił gitarowy występ Pana Tadeusza Karolczak.