Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców / urzędach wojewódzkich / placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl


Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які утікають з України

Усі особи, які утікають з України у зв’язку зі збройним конфліктом не повинні реєструватися у рецепційних пунктах та турбуватися про формальності. Усі особи, які утікають з України та шукають притулку в Польщі, не повинні турбуватися щодо легальності свого перебування. У найближчі дні немає необхідності подавати жодних заяв до управління у справах іноземців/воєводського управління/Прикордонної служби. Це також стосується громадян України, які вже в Польщі та їх документи, що підтверджують перебування є недійсними.

Усі особи, які утікають з України у зв’язку зі збройним конфліктом та не мають гарантованого місця перебування (нічлігу) в Польщі, можуть звернутися до рецепційного пункту. Там можна отримати інформацію щодо перебування в Польщі, їжу, основну медичну допомогу, місце відпочинку, а також їм буде надано тимчасове житло. Усі мають доступ до безкоштовного медичного обслуговування та польської служби охорони здоров’я.

Громадяни України, які перебувають в Польщі не повинні виїжджати у випадку закінчення терміну дії документів, що підтверджують їх перебування. Також, вони не повинні турбуватися щодо легальності свого перебування.

Актуальна інформація для громадян України доступна на інтернет сторінці ua.gov.pl

Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy | Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Od przyszłego tygodnia odbędzie się kolejna edycja Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tym roku potrwa on od 21 do 27 lutego. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów i organizacji pozarządowych w całym kraju.

Informujmy Państwa o zbliżającym się terminie corocznej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości pn. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, która w tym roku trwa od 21 – 27 lutego. Przedsięwzięcie bezpośrednio związane jest z obchodzonym w dniu 22 lutego 2022 roku Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

Obchody Tygodnia mają zwrócić szczególną uwagę na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonym przestępstwem oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc w zakresie poprawy ich położenia.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców powiatu krotoszyńskiego, Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie włącza się w działania pn. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, poprzez udzielanie bezpłatnych porad.

W dniach 21-25 lutego 2022 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie przy ul. Sikorskiego 7, w godz. 7:00 – 15:00 dyżur pełnić będą pracownicy PCPR w ramach bezpłatnych porad psychologicznych i społecznych, z ramienia KPP w Krotoszynie w godzinach 9:00 – 12:00 w przedsięwzięciu udział wezmą dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie.  

https://krotoszyn.policja.gov.pl/w12/aktualnosci/233529,TYDZIEN-POMOCY-OSOBOM-POKRZYWDZONYM-PRZESTEPSTWEM.html