Finisaż projektu „Krotoszyn łączy pokolenia”

Uniwersytet Trzeciego  Wieku w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zapraszają seniorów – słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku na finisaż projektu „Krotoszyn łączy pokolenia”, który odbędzie się 27.11.2014 r. o godz. 16.00 w I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie.

W programie:

  1. Powitanie gości
  2. Przedstawienie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krotoszynie.
  3. Wręczenie certyfikatów „Miejsce przyjazne seniorom”.
  4. Rozstrzygnięcie konkursów literackich.
  5. „Okrakiem na ryczce” – felietony gwary wielkopolskiej Jana Rosika
  6. „Galeria znakomitych Krotoszynian” – Paweł Płócienniczak.
  7. III Program Kabaretu Starszych Panów „Jesienna noc” – Teatr stolikowy UTW.

Projekt finansowany przez:

Miejsce przyjazne seniorom

Zapraszamy do udziału w akcji „Miejsce przyjazne seniorom”, której organizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie oraz Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie. Głównym celem akcji jest wyróżnienie i promowanie miejsc na terenie powiatu krotoszyńskiego otwartych na potrzeby seniorów, działających poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy osób, w których osoby starsze czują się  swobodnie i są uprzejmie traktowane i obsługiwane.


Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają Certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom” i będą oznaczone specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu. Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbędzie 27.11.2014 r. podczas zakończenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku (w I LO i. m. H. Kołłątaja w Krotoszynie).

 Warunki uczestnictwa

  1. Kandydaci ubiegający się o Certyfikat wypełniają formularz zgłoszenia, który należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 18.11.2014 r. na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.
  2. Zgłoszenia mogą składać urzędy i instytucje, firmy, organizacje oraz inne podmioty spełniające kryteria Regulaminu wymienione w pkt. 3.
  3.  Podmiot ubiegający się o certyfikat powinien spełniać następujące kryteria: posiadać ofertę produktów i usług dostosowaną do potrzeb lub specjalnie skierowaną do osób starszych, oferować zniżki dla seniorów, posiadać architekturę dostosowaną do potrzeb osób starszych, być otwartym na potrzeby osób starszyh.,Weryfikacją zgłoszeń oraz wizytacją zgłaszanych miejsc zajmuje się Komisja Konkursowa składająca się z  przedstawicieli: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, organizacji Seniorów, patrona medialnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Młyńska 2d/1
63-700 Krotoszyn
Tel . 62 722 88 91