SZUKASZ POMOCY? SKORZYSTAJ Z MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W RAMACH TYGODNIA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbędzie się w dniach od 20 do 26 lutego 2023roku. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną.

Zasadniczym celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. W dniach 20.02.2023r. od 26.02.2023r.  dyżurować będą policjanci oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, u których pokrzywdzeni będą mogli skorzystać m.in. z porady prawnej czy też uzyskać praktyczne wsparcie. Akcja ma przede wszystkim charakter edukacyjny, a jednym z jej podstawowych celów ma być uświadamianie i informowanie obywateli o uprawnieniach, jakie w obowiązującym porządku prawnym przysługują osobom pokrzywdzonym. Chodzi o przypomnienie, że w trudnych dla siebie chwilach pokrzywdzeni nie są sami.

Przedsięwzięcie bezpośrednio związane jest z obchodzonym w dniu 22 lutego 2022 roku Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców powiatu krotoszyńskiego, Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie włącza się w działania pn. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, poprzez udzielanie bezpłatnych porad.

W dniach 20-24 lutego 2023 r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie przy ul. Sikorskiego 7, w godz. 7:00 – 15:00 dyżur pełnić będą pracownicy PCPR w ramach bezpłatnych porad psychologicznych i społecznych z  ramienia KPP Krotoszyn w przedsięwzięciu udział wezmą dzielnicowi według poniżej zamieszczonego planu:

w dniu 20.02.2023r- w godz. od 9.00 do 11.00

w dniu 21.02.2023r.- w godz. od 11.00 do 13.00
w dniu 22.02.2023r. w godz. od 10.00 do 12.00

w dniu 23.02.2023r. w godz. od 12.00 do 14.00

w dniu 24.02.2023r w godz. od. 8.00 do 10.00

SZUKASZ POMOCY? SKORZYSTAJ Z MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W RAMACH TYGODNIA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM – Aktualności – KPP Krotoszyn (policja.gov.pl)

Ośrodek Wsparcia i Testów w Kaliszu

W województwie wielkopolskim powstał Ośrodek Wsparcia i Testów, który funkcjonuje przy Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu.

Osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji specjalistów – oligofrenopedagoga, logopedy, neurologopedy, psychologa, surdopedagoga, tyflopedagoga, neurorehabilitanta oraz terapeuty integracji sensorycznej.

Kadra OWiT-u obejmuje wsparciem zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich opiekunów, prowadzi także konsultacje merytoryczne w zakresie pomocy przy wypełnianiu dokumentów,  udzielaniu informacji dotyczących działalności ośrodka oraz porad mających na celu wspieranie osób z wieloraką niepełnosprawnością.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Kaliszu posiada audyt dostępności architektonicznej oraz informacyjno – komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W późniejszym okresie funkcjonowania ośrodka będzie można przetestować najnowsze technologie asystujące, jak również będzie możliwość ich bezpłatnego wypożyczenia przez osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym między innymi:

 • osoby niewidome, słabowidzące, głucho-niewidome;
 • osoby głuche, słabosłyszące oraz doświadczające problemów w porozumiewaniu się za pomocą mowy;
 • osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Ośrodek Wsparcia i Testów w Kaliszu dostępny jest w następujących dniach i godzinach:

 1. Konsultacje bezpośrednie:
 • Poniedziałek: 13:00-17:00;
 • Środa: 13:00-17:00;
 • Piątek: 13:00-17:00.
 1. Konsultacje telefoniczne oraz poprzez e-mail:
 • Poniedziałek: 12:00-20:00;
 • Wtorek: 7:00-10:00 oraz 15:00-20:00;
 • Środa: 12:00-20:00;
 • Czwartek: 7:00-11:00 oraz 15:00-19:00;
 • Piątek: 11:00-19:00.

Dane kontaktowe:

Ośrodek Wsparcia i Testów w Kaliszu
ul. Budowlanych 2
62-800 Kalisz

Telefon: 725 316 633 lub 725 316 635

Adres e-mail: owit@sps19.kalisz.pl

Logo CIDON w Oddziale PFRON Ośrodek Wsparcia i Testów w Kaliszu - ludzie

Zaproszenie na szkolenie

Szkolenie z obsługi systemu iPFRON+ dla Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu, zapraszamy do zapisów!  

iPFRON+ stanowić będzie jedną z dwóch platform internetowych PFRON wspierających proces udzielania dofinansowań: iPFRON+ oraz SOW. Stąd ważne jest rozróżnienie pomiędzy tymi systemami. iPFRON+ będzie platformą służącą do obsługi spraw w ramach Programów Wsparcia realizowanych bezpośrednio przez PFRON. System SOW służy do obsługi zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

System iPFRON+ będzie wspierać użytkowników na wszystkich etapach prowadzenia sprawy, począwszy od przygotowania i złożenia wniosku, aż do rozliczenia środków. System tworzony jest z naciskiem na dostępność (rozumianą znacznie szerzej, niż tylko wytyczne WCAG 2.1). Wyposażony zostanie także w liczne mechanizmy wspierające użytkowników m.in. walidacje formularzy, pomoc kontekstową, materiały multimedialne, wirtualnego asystenta (chatbota), możliwość kopiowania wniosków, narzędzia komunikacji wewnętrznej itp. Transparentność procesu zapewni zestaw komunikatów systemowych informujących o bieżącym statusie sprawy.

Zanim to jednak nastąpi, zapraszamy na szkolenia, które ułatwią Państwu sprawne poruszanie się po nowym systemie, a tym samym bezproblemowe składanie wniosków. Szkolenia są bezpłatne, dwudniowe, do wyboru jest opcja stacjonarna lub online. Szkolenia internetowe prowadzone są poprzez aplikację Microsoft Teams. W ramach szkoleń stacjonarnych zapewniamy Uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie oraz sprzęt komputerowy. Nie zwracamy kosztów dojazdu. Żeby zapisać się na szkolenie, trzeba kliknąć w link i wypełnić formularz. Zapraszamy!

Szkolenie stacjonarne:

Szkolenia online:

W przypadku pytań – prosimy o kontakt: szkoleniaipfronplus@pfron.org.pl lub 532 727 025

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze zintegrowanym modułem analitycznym – System iPFRON+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 „E-administracja
i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Pomoc społeczna w Starej Kaflarnii w Zdunach

W czwartek 2 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli systemu wsparcia społecznego w powiecie krotoszyńskim. W spotkaniu wzięli udział –  Przewodniczący Rady Powiatu Krotoszyńskiego Juliusz Poczta oraz Wicestarosta Krotoszyński Paweł Radojewski.  Uczestnicy spotkania – przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywności Zawodowej, Spółdzielni Socjalnej VIVO, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, podsumowali rok 2022 w obszarach działalności PCPPR, DPS-SÓW oraz ŚDS. W trakcie spotkania Dyrektor PCPR Andrzej Piotrowski przedstawił rok 2023 w projektach. Bardzo istotnym punktem konferencji była dyskusja wokół wypracowania skutecznych form współpracy w poszczególnych obszarach polityki społecznej powiatu krotoszyńskiego. Spotkanie było doskonałą okazją do prezentacji działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi  w subregionie kaliskim. Następnym tematem spotkania będzie działalność podmiotów ekonomii społecznej w powiecie krotoszyńskim. Spotkanie zakończono prezentacją zrewitalizowanej Starej Kaflarnii.

1 2