Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy…. RUSZA!!!

Szanowni Państwo!


W ramach realizacji Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: RODZINA#wspieraj Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że istnieje możliwość uczestnictwa w grupie wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Głównym celem spotkań jest zatrzymanie przemocy w rodzinie poprzez wzmocnienie oraz zwiększenie świadomości przysługujących praw, wzrost poczucia własnej wartości i kompetencji społecznych. Grupa wsparcia adresowana jest do osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz tych, które podjęły działania, aby zatrzymać przemoc.

Spotkania grupy wsparcia odbywają się w każdą środę w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie, os. Sikorskiego 7 w godz. od 15:00 do 18:00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach grupy wsparcia proszone są o kontakt z Katarzyną Durczewską – Ośrodek Interwencji Kryzysowej
oś. Sikorskiego 7, tel. 62 722 75 30 lub 575 010 787.

Projekt w ramach Programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej wzięło udział w organizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w otwartym  konkursie na realizację projektów  programu osłonowego: Wspieranie Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – edycja 2021. Krotoszyński Projekt Osłonowy pod nazwą RODZINA#wspieraj zakwalifikował się do dofinansowania. Kwota subwencji zostanie przeznaczona na finansowanie zadań realizowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie krotoszyńskim w okresie od czerwca do grudnia 2021 r.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 31 maja 2021r

31 maja 2021r. świętowaliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Przed siedzibą PCPR odbył się happening przygotowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa „Famuła”. Była to świetna okazja, aby podziękować osobom, które podejmują się roli rodziny zastępczej oraz przyjmują do swoich domów dzieci pozbawione odpowiedniej opieki rodziców.

Na happeningu oprócz opiekunów zastępczych i dzieci gościliśmy mieszkańców Powiatu krotoszyńskiego oraz przedstawicieli samorządu powiatowego: pana Juliusza Pocztę – Przewodniczącego Rady Powiatu, panią Irenę Rękosiewicz – wiceprzewodniczącą Rady Powiatu,  pana Pawła Radojewskiego wicestarostę powiatu krotoszyńskiego, pana Grzegorza Króla – wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu.

Podczas spotkania rozstrzygnięto konkurs na hasło promujące ideę zastępczego rodzicielstwa, wręczono nagrody w formie bonów na kolację do krotoszyńskich restauracji ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Krotoszynie i Dyrektora PCPR Andrzeja Piotrowskiego.  W podzięce za poświęcony trud wychowania wręczono również upominki rodzinom zawodowym i osobom pełniącym funkcję Rodzinnych Domów Dziecka. W takcie happeningu odbyła się konferencja prasowa z przedstawicielami rodzin, Stowarzyszenia „Famuła”, samorządu powiatoweg , Sądu Rejonowego w Krotoszynie panią Prezes Zuzanną Lenarczyk i kuratorem zawodowym rodzinnym panią Marzeną Wosiek oraz PCPR. Spotkanie było  okazją do wyrażenia swoich oczekiwań, przedstawienia doświadczeń i zwrócenia uwagi na najtrudniejsze problemy występujące w opiece zastępczej i systemie na szczeblu powiatu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy !!!

Zdjęcia zasoby własne oraz https://krotoszyn.naszemiasto.pl/

4 czerwca 2021 r. PCPR będzie nieczynne

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie informuje, że 4 czerwca 2021 r. (piątek) PCPR będzie nieczynne, ponieważ jest to dzień wolny od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie w zamian za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 r. (sobota).