Środa z funduszami dla organizacji pozarządowych na aktywizację społeczną i zawodową

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Środa z Funduszami…”, które jest skierowane do organizacji pozarządowych na aktywizację społeczną i zawodową. Spotkanie odbędzie się w środę 1 lipca 2015 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Jarocinie („klub” Urzędu Miejskiego).

Podczas spotkania przekazane zostaną ogólne informacje na temat planowanego wsparcia dla organizacji pozarządowych na aktywizację społeczną i zawodową, w tym informacje o:

  • Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020
  • Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa pod numerem telefonu: (62) 740 79 56 lub (62) 747 81 83 lub poprzez e-mail na adres: jarocin.fe@wielkopolskie.pl

Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona. W pierwszej kolejności przyjmowani będą przedstawiciele organizacji pozarządowych (potencjalni beneficjenci).

Szczegółowe informacje:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie

Al. Niepodległości 10-12

63-200 Jarocin

tel. (62) 740 79 56, (62) 747 81 83

Program spotkania

Super Glina 2014 Piotr Szczepaniak potwierdza swoją klasę

Dnia 16.06.2015 r. w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zdunach pracownicy Zespołu Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie gościli młodszego aspiranta Piotra Szczepaniaka – laureata plebiscytu Super Glina 2014 „Głosu Wielkopolskiego” i Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Policjant, który na co dzień pełni funkcję Rzecznika Prasowego Komendanta Powiatowego Policji w Krotoszynie w trwającym przez cały maj plebiscycie na najsympatyczniejszego i najlepszego policjanta w województwie wielkopolskim pokonał w SMS- owym konkursie 80 kandydatów zdobywając tym samym drugie miejsce. Warto podkreślić, że w powiatowym etapie konkursu Piotr Szczepaniak został niekwestionowanym zwycięzcą.  
Podczas uroczystego uhonorowania zwycięzców w dniu 11.06.2015 r. na terenie siedziby Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu krotoszynianin otrzymał statuetki i nagrody rzeczowe z rąk redaktora naczelnego Głosu Wielkopolskiego Adama Pawłowskiego, szefa wielkopolskich policjantów inspektora Rafała Batkowskiego oraz wiceprzewodniczącego ZW NSZZP województwa wielkopolskiego Błażeja Dulata.
Super Glina 2014 uzyskaną w plebiscycie nagrodę w wysokości 1000 zł przekazał na rzecz dzieci przebywających w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zdunach. W związku ze zbliżającymi się wakacjami kadra Ośrodka w porozumieniu z ofiarodawcą ustaliła, że pieniądze zostaną przeznaczone na zorganizowanie letniego wypoczynku. Mamy nadzieję, że dzieci spędzą radosny czas i zobaczą bardziej kolorowy świat.                      
W imieniu najmniejszych mieszkańców Ośrodka podziękowania na ręce Piotra Szczepaniaka złożyli: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie – Andrzej Piotrowski, kierownik Zespołu Interwencji Kryzysowej – Tadeusz Ciesiółka oraz pozostali pracownicy.

Tekst i fotografia: Anna Rowicka

Sukcesy w konkursach Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie otrzymało dotacje w wysokości 67 503,00 zł na realizację projektów z konkursów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Na projekt „Globalny problem, lokalne rozwiązania” realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pozyskano 31 000,00 zł. W ramach projektu zaplanowano m. in. rozszerzenie oferty pomocy specjalistycznej dla osób doznających przemocy w rodzinie poprzez uruchomienie cyklicznych dyżurów specjalistów, działania terapeutyczne, profilaktyczne oraz edukacyjno-szkoleniowe.

Natomiast na projekt „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, który jest realizowany w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało 36 503,00 zł. Dzięki dotacji możliwe jest dofinansowanie kosztów wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Festyn w Domu Pomocy Społecznej w Zdunach

Dom Pomocy Społecznej w Zdunach zaprasza na festyn pn. „Żyjemy inaczej ale wśród Was” w dniu 21 czerwca 2015 r. o godz. 14:00. W programie wiele atrakcji dla małych i dużych m. in. koncert zespołu kleryków z Krakowa, występy dziecięcych i młodzieżowych zespołów taneczno-wokalnych, prezentacja służb mundurowych, pokaz karate, pomiar ciśnienia/RP, zamek dmuchany, jazda kładem, bogaty bufecik, a w nim grochówka GRATIS.

Kupując CEGIEŁKĘ budujecie z DPS w Zdunach boisko.

Nagroda Pro Publico Bono dla Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie Andrzej Piotrowski otrzymał nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pro Publico Bono za działalność na rzecz rodziny. Nagrodę wręczyła Senator RP Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera Andżelika Możdżanowska podczas konferencji z okazji XI Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego.

Nagroda to uhonorowanie zasług Dyrektora Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem aspektu rodziny.

Sprawozdanie PCPR na sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego

29 maja 2015 r. podczas VIII sesji Rady Powiatu Krotoszyńskiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie złożyło sprawozdanie z działalności za rok 2014.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie Andrzej Piotrowski zaprezentował działania pomocy społecznej w ubiegłym roku, ocenę zasobów pomocy społecznej a także działalność spółdzielni socjalnych z terenu powiatu krotoszyńskiego.

Miłym akcentem były podziękowania dla Radnego Pana Andrzeja Piesyka za systematyczne wspieranie Banku Chleba. W dowód wdzięczności Radny otrzymał anioła wykonanego przez spółdzielnię socjalną Artystyczna Kraina.

Sprawozdanie – część merytoryczna

Sprawozdanie – część finansowa

Promocja rodzicielstwa zastępczego i ekonomii społecznej podczas KrotoFESTU

W ramach XI Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 30 maja 2015 r. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa FAMUŁA oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie brało udział w KrotoFEŚCIE, czyli Festiwalu Aktywnych Sąsiadów. Głównym celem była promocja rodzinnej opieki zastępczej oraz zwiększanie świadomości istnienia rodzicielstwa zastępczego w otaczającym środowisku lokalnym.

Na stoisku zorganizowanym przez stowarzyszenie uczestnicy KrotoFESTU mieli możliwość skosztowania pysznego ciasta, chleba wiejskiego ze smalcem, bigosu, kebabu oraz ciepłych napojów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa, w której można było wygrać wiele upominków. Na szczęśliwców czekały wartościowe nagrody główne m.in. 2 tablety, rower, 2 ekspresy do kawy, gril elektryczny, zestawy Bosch dla dzieci, szlifierka kątowa, koszyk piknikowy, zestaw obiadowy i kawowy, drabina. Nagrody zostały ufundowane przez Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa FAMUŁA oraz lokalnych sponsorów m.in. Gabi Plast, Agencję Sanpro Job Service, Promax, Przedsiębiorstwo Handlowe AT S.A., Przedsiębiorstwo Wielofunkcyjne Agrounima, SKOK „Jaworzno”, Piekarnię GS Samopomoc Chłopska, Radnego Rady Powiatu Krotoszyńskiego Dariusza Rozuma, Przedsiębiorstwo JOTKEL, Zespół Szkół dla Dorosłych PROFESJA, Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej PRO-AGRO, Posła na Sejm RP Macieja Orzechowskiego, J.K. Jędrzej Kubel, Macieja Przewoźnego – Bricomarche. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania.

Imprezie towarzyszyły również Targi Ekonomii Społecznej. Przedstawiciele Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi zaprezentowali działalność Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim. Na stoisku prezentowały się również spółdzielnie socjalne z powiatu krotoszyńskiego; VIVO z Koźmina Wlkp. oraz Artystyczna Kraina z Krotoszyna.

Wystawa prac w Galerii Krotoszyńskiej

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy wyróżnionych prac plastycznych. W ramach XI Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego został ogłoszony konkurs plastyczny pn. „Ja i moja rodzina, tak się zaczyna przygód kraina”. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie wpłynęło 207 prac, z czego nagrodzono i wyróżniono 18.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas konferencji w dniu 25 maja 2015 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Krotoszynie. Dyplomy oraz upominki wręczała Senator RP Andżelika Możdżanowska wraz z fundatorami nagród głównych.

Nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne można podziwiać w Galerii Krotoszyńskiej od 1 czerwca 2015 r. Serdecznie zapraszamy.

Serdecznie dziękujemy sponsorom za zaangażowanie i pomoc finansową. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i kreatywność, a zwycięzcom gratulujemy.