Prelekcja dla seniorów

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zapraszają seniorów do udziału w prelekcji „Chleb nasz powszedni podstawą zdrowego żywienia”, która odbędzie się we wtorek 3 marca 2015 r. o godz. 17.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej (ul. Benicka 9, 63-700 Krotoszyn).

Wykład poprowadzi lek. chorób wewnętrznych Maciej Hoffmann.

Prelekcje odbywają się w ramach  projektu „Aktywność to najlepszy lek na seniora wiek” finansowanego przez Powiat Krotoszyński

PARTNERZY:

Krotoszyński Ośrodek Kultury, I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie, ZSP nr 1 w Krotoszynie, Krotoszyńska Biblioteka Publiczna, Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie, NZOZ „Familia” w Krotoszynie

Akademia Filmowa dla seniorów

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie oraz Krotoszyński Ośrodek Kultury zapraszają seniorów do udziału w Akademii Filmowej.

Najbliższy seans – specjalna wersja filmu „Lot nad kukułczym gniazdem” odbędzie się w piątek 27 lutego 2015 r. o godz. 12.00 w Kinie „Przedwiośnie” w Krotoszynie.

Wstęp wolny. Zapraszamy.

Seans odbywa się w ramach projektu „Aktywność to najlepszy lek na seniora wiek” finansowanego przez Powiat Krotoszyński

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W poniedziałek, 23 lutego br. rozpoczyna się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W ramach prowadzonej już po raz kolejny akcji dyżury będą pełnione również w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie.

W dniach od 23 lutego do 28 lutego 2015 roku po raz kolejny obchodzony będzie w Polsce Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, a zwłaszcza ułatwienie ofiarom przestępstw dostępu do jak najszerszego kręgu podmiotów mogących udzielić im pomocy. Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem i istnieje potrzeba jej kontynuowania. 

Krotoszyńscy policjanci wspólnie z pracownikami Ośrodka Interwencji Kryzysowej będą pełnili dyżury w dniach od 23 lutego do 27 lutego 2015 w godz. 9:00 – 14:00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie os. Sikorskiego 7 (budynek żłobka).

Spotkanie informacyjne w zakresie ulg w PIT

Informujemy, że dnia 27 lutego 2015 r. o godz. 9:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Młyńska 2d odbędzie się spotkanie informacyjne z pracownikiem Urzędu Skarbowego w Krotoszynie na temat rozliczeń podatkowych oraz ulg i odliczeń w PIT obowiązujących w rozliczeniu za 2014 rok.

Zapraszamy zainteresowanych.