„Akademia Piękna” UTW w Krotoszynie

Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) w Krotoszynie w ciągu swej dotychczasowej działalności poza zajęciami o charakterze edukacyjnym, rekreacyjnym, relaksacyjnym, prozdrowotnym spełniał rolę swoistej kuźni talentów.  Potwierdzały to przedstawienia Teatru Stolikowego, a także wystawy rękodzieła, fotografii, obrazów i ceramiki uczestników projektów współfinansowanych przez Samorząd Województwa Wlkp., wspieranych finansowo przez Urząd Miejski w Krotoszynie i Starostwo Powiatowe w Krotoszynie.      

Tegoroczne zajęcia artystyczne, prowadzone w ramach projektu „Akademia Piękna” autorstwa Wiolety Włodarczyk i Juliusza Poczty, koordynowanego przez Zuzannę Nadzieję, absolwentkę Akademii Fotografii w Krakowie i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, doczekały się 50-procentowego dofinansowania od kolejnego donatora, a mianowicie Wojewody Wielkopolskiego. Ze strony  Wielkopolskiego  Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu mieliśmy również wsparcie merytoryczne w realizacji naszego przedsięwzięcia.        

Dla krotoszyńskiego UTW, będącego stowarzyszeniem na dorobku, każda forma pomocy jest nieoceniona, dlatego tak ważna była pomoc naszych partnerów: PCPR-u w Krotoszynie, KOK-u, kina 3D „Przedwiośnie”, Gminnego Zespołu Instytucji Kultury w Koźminie Wlkp.                                                                                                      

Dzięki pomocy finansowej Wojewody Wielkopolskiego, składkom członkowskim i pracy wolontariackiej 88 osób obejrzało 2 filmy „Akademii Filmowej” prowadzonej przez Wojciecha Szuniewicza, a podczas „Wieczorów z Melpomeną” 34 osoby podziwiały w monodramie „Szalik” 17-letnią Julię Szczesnowską, która swym scenariuszem i grą aktorską najdobitniej udowodniła, że hasło poprzednich projektów UTW w Krotoszynie „Krotoszyn łączy pokolenia” nic nie straciło na aktualności. Wojciech Szuniewicz, scenarzysta i reżyser w jednej osobie, w monodramie „5 kroków do…” doprowadził do tego, iż 27 widzów stało się uczestnikami artystycznej prowokacji.                                                                               
13 utalentowanych „studentów” UTW w Krotoszynie rozwijało swoje zdolności plastyczne, umiejętności ceramiczne w zajęciach plastycznych i ceramicznych prowadzonych przez Beatę Ulbrych. A wrażliwość estetyczna połączona ze sprawnością manualną wydała wspaniałe owoce rękodzieła w postaci kartek, pięknie zdobionych przez 17 pań pod czujnym okiem Anny Sitarz.                                                                                              

Dorobek warsztatów plastycznych, ceramicznych i rękodzielniczych został zaprezentowany 26 października na wernisażu, uwiecznionym  kamerą przez niezawodnego Franciszka Kurzawę. Dzieło wystawiennicze Beaty Ulbrych i Anny Sitarz cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Artyści z UTW w Krotoszynie mieli możność autoprezentacji, co uatrakcyjniło wystawę.                                                                                    

13-osobowa trupa teatralna z Koźmina Wielkopolskiego ćwiczyła się w rzemiośle aktorskim podczas 24-godzinnych warsztatów teatralnych. Znając ich pracowitość i kreatywność, możemy być pewni, że zajęcia te zaowocują kolejnym spektaklem wyreżyserowanym przez ich instruktorkę Jolantę Cyunczyk.                                               

Aż się nie chce wierzyć, że w czasach kultu telewizyjnego cielca ponad 150 seniorów wolało tworzyć i konsumować dobra kultury. Mam nadzieję, że za rok znów uda nam się pozyskać fundusze od Wojewody Wielkopolskiego na szerzenie sztuki wśród naszej „uniwersyteckiej” braci.

Prezes

UTW w Krotoszynie

Juliusz Poczta