Nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 30.10.2023 r. ogłosiło rozpoczęcie naboru wniosków w ramach programu  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Gmina/powiat składa wniosek (załącznik nr 1 do Programu) wraz z załącznikami do wniosku (załączniki nr 16 i 17 do Programu) do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego w terminie do dnia 16 listopada 2023 r.

Wnioski składane są w wersji elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Funduszu Solidarnościowego, dostępnym wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników.

Generator dostępny pod adresem URL: https://bfs.mrips.gov.pl

Generator jest aplikacją webową, dostępną wyłącznie dla zarejestrowanych w systemie użytkowników. Pytania i wątpliwości dotyczące obsługi generatora kierować należy za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „pomoc” lub bezpośrednio na adres e-mail: administrator@bfs.mrips.gov.pl.

Szczegółowe informacje dot. Programu znajdują się na stronie internetowej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie nagrodzone na Gali Wielkopolska Otwarta

Wielkopolska Otwarta to idea otwartości władz samorządowych, kadry pomocy i integracji społecznej regionu oraz wielkopolskich organizacji pozarządowych na wyzwania społeczne w obszarze osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodziny, kadry pomocy społecznej, wolontariatu, dostępności, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Formuła Wielkopolski Otwartej pozwala na budowanie wrażliwości społecznej, upowszechnianie wiedzy na temat aktualnych wyzwań i jednocześnie pozwala wspierać poszczególne grupy społeczne.

W tym roku ogłoszono jednocześnie  konkursy w obszarach:

  • Wielkopolska Otwarta na Osoby z Niepełnosprawnościami
  • Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny
  • Wielkopolska Otwarta dla Rodziny
  • Wielkopolska Otwarta dla Kadry Socjalnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało nagrodzone za projekty : Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego, realizowane w partnerstwach z Fundacją Akme oraz NZOZ PSYCHE. Nagrodą oprócz symbolicznej statuetki jest dwudniowe szkolenie dla kadry PCPR sfinansowane ze środków Województwa Wielkopolskiego. Nagrodę w imieniu PCPR odebrał Andrzej Piotrowski – Dyrektor.

W programie Gali Wielkopolska Otwarta, zaprezentowano wykład dr Anny Waligóry Pełnomocniczka Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, panel „Dla nas nie zabraknie krzeseł – case study” , paneliści: artyści biorący udział w spektaklu „Dla nas nie zabraknie krzeseł”. Nagrody wręczali : Paulina Stochniałek – członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Grzegorz Grygiel – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.

Ruszyła pierwsza ogólnopolska kampania „Już jesteś?” promująca rodzicielstwo zastępcze w Polsce

Pierwsza, ogólnopolska kampania promująca rodzicielstwo zastępcze nabiera rozpędu. W przestrzeni medialnej zobaczymy spoty czy reportaże z rodzinami zastępczymi, które przybliżą historie niesamowitych rodzin. Twórcami kampanii “Już jesteś?” jest Fundacja „Edukacja z Wartościami”. Organizacja pozarządowa realizuje projekt w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023″.

https://www.gov.pl/web/rodzina/ruszyla-pierwsza-ogolnopolska-kampania-juz-jestes-promujaca-rodzicielstwo-zastepcze-w-polsce