Dzień Pracownika Socjalnego oraz Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

21 listopada obchodzony jest jako Dzień Pracownika Socjalnego, 30 lecie świętowania pracowników szerokiego systemu pomocy społecznej. W tym roku szczególnie doświadczonych przez czas epidemii COVID 19. Rok 2020 to okres wyzwań przed pomocą społeczną, sytuacji kryzysowych zagrażających życiu klientów i pracowników. To czas wielkiej odpowiedzialności za życie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, klientów Środowiskowych Domów Samopomocy, Dziennych Domów Seniora, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Schronisk dla bezdomnych, Świetlic i Klubów Środowiskowych, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Zespołów Orzekania o Niepełnosprawności, Rodzinnych Domów Dziecka, Rodzin Zastępczych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej, Spółdzielni Socjalnej VIVO oraz wszystkich pracowników pomocy społecznej powiatu krotoszyńskiego. Mam nadzieję, że w tym szczególnym DNIU, mamy poczucie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy i wielkie pokłady pozytywnych emocji z relacji z naszymi klientami.

21 listopada to również Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Idea tego święta wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Oryginalna nazwa święta brzmi Hallo World Day i symbolizuje cel tego dnia, czyli mówienie hallo (cześć) do przynajmniej dziesięciu osób dziennie. Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest w ponad 180 krajach. Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich pozytywnych emocji. Jest to apel przeciwko problemom i często smutnej rzeczywistości. Przesłanie akcji jest proste bądźmy życzliwi codziennie, a nie tylko od święta. Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas z nawiązką.

Tego dnia warto uwierzyć, że w każdym z nas drzemią niewyczerpane pokłady dobra i – tak na próbę – okazać komuś bezinteresowną życzliwość. Tym bardziej, że w tej akurat kwestii naukowcy nie mają wątpliwości: bycie miłym, okazywanie dobra, rozbudzanie u siebie życzliwości wobec innych ma moc uszczęśliwiania – nie tylko obdarowanego życzliwością, ale przede wszystkim tego, który ją okazuje.

Jestem przekonany, że Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień obchodzony w tym samym dniu co Dzień  Pracownika Pomocy Społecznej jest znakomitym połączeniem idei wrażliwości ludzkiej, dobra, bezinteresownej pomocy oraz wzajemnej życzliwości i niesienia pozytywnych emocji. I dlatego z tych dwóch okazji, serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom systemu pomocy społecznej, społecznikom, współpracownikom, darczyńcom, sympatykom, za profesjonalną i pełną oddania służbę drugiemu człowiekowi.
W tym wyjątkowym dniu życzę, aby Państwa działania były motywującym impulsem do podejmowania kolejnych wyzwań, włączających mieszkańców powiatu krotoszyńskiego w rozwój lokalny.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Krotoszynie

Andrzej Piotrowski
z pracownikami

Wydłużony termin na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w module III.

Szanowni Państwo,

PFRON WYDŁUŻA TERMINY NA SKŁADANIE WNIOSKÓW I REALIZACJĘ PROGRAMU „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” W MODULE III.

 W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Realizatorem tego programu będzie Powiat Krotoszyński, obsługującym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

Czytaj dalej