Podsumowanie projektu – Model poprawy jakości życia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz rodzin i dzieci

15 lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielami instytucji pomocy społecznej z terenu powiatu krotoszyńskiego oraz Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego dotyczące wypracowania standardów współpracy między instytucjami, omówieniu zasobów i potrzeb w tym zakresie oraz wspólnych działań na rzecz rodzin znajdujących się w kryzysie. Rozmawialiśmy również o tym jakie działania trzeba podjąć aby umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej było ostatecznym rozwiązaniem, które optymalnie zabezpiecza potrzeby dziecka, uwzględnia więzi rodzinne i daje szansę na poradzenie sobie z przeżytymi traumami. Spotkanie to było podsumowaniem projektu realizowanego przez Towarzystwo Reintegracji Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie ze środków Województwa Wielkopolskiego. W ramach projektu odbyło się 6 spotkań w gronie rodzin zastępczych, kuratorów, asystentów rodziny i pracowników socjalnych gminnych ośrodków pomocy społecznej, pedagogów, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.  Było to pierwsze spotkanie w takim gronie skoncentrowane na wzajemnej współpracy i poznaniu swoich zadań. Warsztaty zakończyły się opracowaniem Modelu poprawy jakości życia dzieci w pieczy zastępczej. Opracowanie zawiera perspektywę dziecka, rodziny zastępczej i pracowników poszczególnych służb. Zwraca uwagę na zasoby oraz potrzeby systemu.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu i wspólną pracę.  Ze statystyk wynika jednoznacznie, że zwiększa się liczba dzieci zagrożonych dysfunkcjami występującymi w rodzinach a system nie jest w stanie optymalnie odpowiadać na te potrzeby. Mamy nadzieję na przedstawienie wyników naszej pracy osobom odpowiedzialnym za wspieranie rodzin i ochronę dzieci oraz wdrażanie rozwiązań, które zaproponowaliśmy.

23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Na depresję choruje na świecie około 350 mln ludzi. W Polsce stanowi 3-4 proc. wszystkich występujących zaburzeń psychicznych, a cierpi na nią prawdopodobnie około 1,5 mln osób.
Określenie stanu faktycznego skali tego zjawiska jest trudne z uwagi na fakt, iż wiele osób nie przyznaje się do tej choroby. Dlatego tak ważna jest edukacja i zachęcanie chorych do leczenia.

Depresja to zaburzenie afektywne, cechuje się znacznie obniżonym nastrojem, utrzymującym się codziennie względnie na stałym poziomie przez okres minimum 2 tygodni. WHO podaje, że depresja jest wynikiem złożonej interakcji czynników społecznych, psychologicznych i biologicznych. Osoby, które przeżyły niekorzystne zdarzenia życiowe są bardziej na nią narażone. Pandemia, wojna w Ukrainie, obecna sytuacja społeczno-ekonomiczna mogą wytrącać nas z dotychczasowego funkcjonowania, powodować kryzys, który nieprzepracowany może skutkować depresją czy innymi zaburzeniami nastroju.

Polacy na podstawie ponad 1,4 mln wystawionych zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spędzili na chorobowym łącznie 26 mln dni – wynika z informacji przekazanych przez ZUS. Te dane wskazują na olbrzymią potrzebę budowania systemowego wsparcia obejmującego osoby w kryzysie psychicznym i ich rodziny.

Idea Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego jest odpowiedzią na potrzeby.

Na tym obrazie widzimy osobę siedzącą na ziemi, trzymającą głowę w dłoniach. Wokół niej panuje burzowa atmosfera z ciemnymi chmurami i unoszącymi się odłamkami. Osoba ma na sobie koszulę w kratę, jeansy i buty. Jej włosy są dziko rozwiane przez wiatr. Ogólny nastrój obrazu jest mroczny i burzliwy.

Stworzyliśmy działania systemowe przez 2 lata – walczymy dalej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Fundacją Akme i NZOZ Psyche w okresie 2021 – 2023 realizowali projekty wspierające zdrowie psychiczne mieszkańców powiatu krotoszyńskiego, prowadząc Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Działania projektowe potwierdziły jak duże jest zapotrzebowanie na usługi w zakresie wsparcia psychologicznego, psychoterapeutycznego, psychiatrycznego, prawnego, dietetycznego, rehabilitacyjnego, socjalnego. Kompleksowe i systemowe wsparcie otrzymało 1570 osób. Instytucja dająca wsparcie powstała od podstaw, wspaniały zespół specjalistów, kultura organizacyjna, wartości, interdyscyplinarność, miejsce przyjazne, empatia kadry to podstawy tego projektu. 30 listopada to dzień wielkiego rozczarowania, projekt został zakończony, mimo wielu prób ze wszystkich stron i walki o dobrostan naszych mieszkańców. Jestem przekonany, że to co zaczęliśmy nigdy się nie skończy, że wkrótce nasza determinacja o rozwiązania systemowe zakończy się pełnym sukcesem. Na dziś dobra informacja to taka, że partner projektowy Fundacja Akme będzie kontynuuje wsparcie dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu krotoszyńskiego. To świetna informacja dla rodzin i ich dzieci. Czekamy na decyzje co dalej ze Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych. Planujemy spotkania z obecnymi parlamentarzystami i przedstawicielami Ministerstw, Zdrowia oraz Rodziny i Polityki Społecznej. Z wielką nadzieją oczekujemy dobrych konstruktywnych spotkań i rozwiązań. 20 lutego 2024 roku odbyło się wspólne spotkanie, Senatorki RP Pani Ewy Mateckiej, Dyrektora Fundacji AKME Macieja Mankiewicza, Dyrektora PCPR w Krotoszynie Andrzeja Piotrowskiego w biurze senatorskim w Ostrowie Wielkopolskim. Celem wizyty było przedstawienie obecnej sytuacji w zakresie funkcjonowania ŚCZP w Wielkopolsce, możliwości rozwiązań, zagrożeń w związku z zakończeniem projektowym oraz analizy potencjału tych instytucji. Przekazano na ręce Pani Ewy Mateckiej informację i postulaty. Mamy mało czasu, potrzebujemy szybkich decyzji.

Spotkanie, Senatorki RP Pani Ewy Mateckiej, Dyrektora Fundacji AKME Macieja Mankiewicza, Dyrektora PCPR w Krotoszynie Andrzeja Piotrowskiego w biurze senatorskim w Ostrowie Wielkopolskim

SZUKASZ POMOCY? SKORZYSTAJ Z MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W RAMACH TYGODNIA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Tegoroczny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem odbędzie się w dniach od 19 do 25 lutego 2024 r. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną. Zasadniczym celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W dniach od 19.02.2024 r. do 25.02.2024 r. dyżurować będą policjanci oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, u których pokrzywdzeni będą mogli skorzystać m.in. z porady prawnej czy też uzyskać praktyczne wsparcie. Akcja ma przede wszystkim charakter edukacyjny, a jednym z jej podstawowych celów ma być uświadamianie i informowanie obywateli o uprawnieniach, jakie w obowiązującym porządku prawnym przysługują osobom pokrzywdzonym. Chodzi o przypomnienie, że w trudnych dla siebie chwilach pokrzywdzeni nie są sami.

Przedsięwzięcie bezpośrednio związane jest z obchodzonym w dniu 22 lutego 2024 r. Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców powiatu krotoszyńskiego, Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie włącza się w działania pn. „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, poprzez udzielanie bezpłatnych porad.

W dniach od 19 do 23 lutego 2024 r. w godz. 12:00 – 14:00 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie przy ul. Sikorskiego 7, dyżur pełnić będą pracownicy PCPR w ramach bezpłatnych porad psychologicznych i społecznych z ramienia KPP Krotoszyn w przedsięwzięciu udział wezmą dzielnicowi.

W dniach 24 do 25 lutego 2024 r. w godz. od 12.00 do 14.00 dyżur będą pełnili dzielnicowi w KPP Krotoszyn.

https://krotoszyn.policja.gov.pl/w12/aktualnosci/250867,SZUKASZ-POMOCY-SKORZYSTAJ-Z-MOZLIWOSCI-WSPARCIA-W-RAMACH-TYGODNIA-POMOCY-OSOBOM-.html

Analitycznie o polityce społecznej powiatu krotoszyńskiego.

Coroczne spotkanie Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego w osobach Starosty Krotoszyńskiego Stanisława Szczotki, Wice – Starosty Krotoszyńskiego Pawła Radojewskiego, Członka Zarządu – Miłosza Zwierzyka, Pani Sekretarz Powiatu – Joanny Dymarskiej – Kaczmarek z kadrą kierowniczą pomocy i integracji społecznej powiatu krotoszyńskiego odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Baszkowie w dniu 13 lutego 2024 roku. W trakcie spotkania przedstawiono informacje o działaniach w roku 2023 w poszczególnych obszarach wsparcia społecznego, omówiono zmiany w systemie prawnym polityki społecznej i nowe zadania dla instytucji. Dyrektorzy PCPR, DPS w Baszkowie, DPS w Zdunach, ŚDS, WTZ przedstawili najważniejsze założenia w zakresie inwestycji i potrzeb wsparcia społecznego. Moderatorem spotkania był Andrzej Piotrowski – Dyrektor PCPR.