Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Intelektualnie Niepełnosprawnej w Zdunach


Specyfika działania

Historia Domu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo sięga 1897 roku. Początkowo była tam prowadzona bezpłatna kuchnia, szwalnia i schronisko dla starców i sierot. Po II wojnie światowej przebywały tu dziewczęta, których rodzice zginęli podczas działań wojennych. Następnie charakter placówki uległ zmianie, przeznaczono ją dla chłopców niepełnosprawnych.

Dom Pomocy Społecznej w Zdunach jest prowadzony w przedmiotowym zakresie na podstawie umowy zawartej w dniu 31.12.2013 r. między Powiatem Krotoszyńskim a Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska.

Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Zdunach jest domem stacjonarnym całodobowym dla 70 chłopców. Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, z zachowaniem ich intymności, niezależności i samodzielności. Zakres usług ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców DPS w Zdunach.

DPS zrealizował program naprawczy i osiągnął wymagane przepisami standardy.

Mieszkańcy DPS uczestniczą w imprezach kulturalnych, sportowych organizowanych nie tylko na terenie naszego powiatu.

Dla większości chłopców zdunowska placówka faktycznie pozostaje jedynym domem. Rolę rodziny i opiekunów przejmują na siebie Siostry i świeccy pracownicy Domu.

Rehabilitacja

Placówka zapewnia rehabilitację leczniczą poprzez wykonanie zabiegów w gabinetach:

  • fizykoterapii,
  • hydroterapii,
  • kinezoterapii.

Terapia zajęciowa

Formy terapii zajęciowej:

  • pracownia kulinarna,
  • pracownia plastyczna,
  • pracownia komputerowa,
  • muzykoterapia,
  • zajęcia sportowe,
  • biblioterapia,
  • zajęcia rękodzieła. 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca

Zgodnie z komunikatem Starosty Krotoszyńskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zdunach w roku 2022 wynosi: 5519,00 zł.

Podstawa prawna: art. 60 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2021 r., poz. 2268 ze zm.).

Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 25 stycznia 2023 r. poz. 774.

ul. Mickiewicza 21
63-760 Zduny
tel. (62) 721-57-26

http://www.dpszduny.pl

Dyrektor Domu:
Siostra Urszula Wardowska