Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie na I Wielkopolskim Spotkaniu Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej – dobra praktyka

27 września 2022r. Renata Zych – Kordus kierownik Działu Wsparcia Rodziny  oraz Sylwia Ziętkiewicz pracująca z usamodzielniającymi się wychowankami rodzin zastępczych z PCPR w Krotoszynie  prezentowały system wsparcia rodzin zastępczych na terenie powiatu krotoszyńskiego podczas
I Wielkopolskiego Spotkania Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Spotkanie odbyło się 
z Inicjatywy Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Zakład Podstaw Wychowania i Opieki, Wydział Studiów Edukacyjnych.  Prezentacja odbyła się w ramach przedstawiania dobrych praktyk w zakresie deinstytucjonalizacji
 i wspierania rodzin zastępczych.  Była to świetna okazja do wymiany doświadczeń i refleksji.

Dziękujemy za zaproszenie J

Czytaj dalej