Szafa Społeczna

Drodzy Mieszkańcy, Darczyńcy

Dziękujemy za Waszą pomoc i zrozumienie!

Chcielibyśmy przypomnieć , że jeśli przynosicie ubrania do Szafy Społecznej, pamiętajcie o jej regulaminie: https://www.pcprkrotoszyn.pl/?s=szafa.

Zależy nam na tym, aby osoby potrzebujące otrzymały rzeczy, które są czyste, nieuszkodzone i nadające się do noszenia. Pamiętajcie, że to, co przekazujemy, powinno być darowane z sercem i szacunkiem.

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących zachowania przemocowe

„Najłatwiej i najpiękniej nie gnębić drugich,
ale samemu nad sobą pracować,
żeby być możliwie jak najlepszym.”
Sokrates

Od lipca 2024 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie będzie realizowało Program korekcyjno – edukacyjny skierowany dla osób stosujących przemoc domową. Jego celem jest przede wszystkim zahamowanie przemocy w domowej. Uczestnicy Programu pracują nad zmianą swoich przemocowych zachowań. Nabywają wiedzę o tym czym jest przemoc, jakie są konsekwencje zachowań przemocowych. Uczą się  identyfikować zachowania przemocowe wobec bliskich, panować nad emocjami i kontrolować agresję.

GRUPA KOREKCYJNO – EDUKACYJNA

Grupa ma charakter otwarty, co oznacza możliwość rozpoczęcia udziału w programie, na każdym etapie jej trwania, po wcześniejszej konsultacji z prowadzącymi grupę. Kandydaci do udziału w grupie korekcyjno – edukacyjnej mogą zgłaszać się z własnej inicjatywy lub być kierowani przez Sąd,  Prokuraturę,  Policję, kuratorów sądowych, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy domowej, funkcjonariuszy policji, pracowników socjalnych. Przed przystąpieniem do Programu niezbędne jest spotkanie z prowadzącymi grupę w celu kwalifikacji do uczestnictwa.

SPOTKANIA GRUPY KOREKCYJNO – EDUKACYJNEJ odbywają się w każdy poniedziałek od 08.07.2024 r. (co tydzień) g. 15.30.

JAK SIĘ UMÓWIĆ NA SPOTKANIE?

Przed przystąpieniem do grupy odbywa się indywidualne spotkanie konsultacyjne kandydata z osobami prowadzącymi grupę, na które można umówić się dzwoniąc pod nr tel. 62 722 75 30 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Konsultacje indywidualne odbywają się w poniedziałki po wcześniejszym umówieniu terminu.

GDZIE?

Konsultacje indywidualne i spotkania grupy odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie,

ul. Floriańska 10. 

ZAPRASZAMY