Zapraszamy seniorów na prelekcje

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie serdecznie zapraszają seniorów na prelekcje Jana Rosika pt. „Okrakiem na ryczce” i lek. chorób wewnętrznych Macieja Hoffmanna pt. „Jesienno-zimowe infekcje: jak ich unikać, jak je zwalczać”.

Prelekcje odbędą się 27.10.2015 r. o godz. 17.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej (ul. Benicka 9).

Prelekcje odbywają się w ramach projektu „AS=Artystyczny Senior” finansowanego przez Miasto i Gminę Krotoszyn.

Zapraszamy do udziału w akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”

Zapraszamy do udziału w akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”, której organizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie oraz Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie. Głównym celem akcji jest wyróżnienie i promowanie miejsc na terenie powiatu krotoszyńskiego otwartych na potrzeby seniorów, działających poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług, zniżek specjalnie skierowanych do tej grupy osób, w których osoby starsze czują się swobodnie, są uprzejmie traktowane i obsługiwane.

Miejsca wybrane w ramach akcji otrzymają Certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom” i będą oznaczone specjalnym znakiem informującym o wyróżnieniu. Uroczyste wręczenie Certyfikatów odbędzie się 26.11.2015 r. podczas zakończenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku (w sali Krotoszyńskiego Ośrodka  Kultury).

Warunki uczestnictwa:

1. Kandydaci ubiegający się o Certyfikat wypełniają formularz zgłoszenia, który należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 17.11.2015 r. na adres Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

2. Zgłoszenia mogą składać urzędy, instytucje, firmy, organizacje oraz inne podmioty spełniające kryteria.

3. Podmiot ubiegający się o certyfikat powinien spełniać następujące kryteria: posiadać ofertę produktów i usług dostosowaną do potrzeb lub specjalnie skierowaną do osób starszych, oferować zniżki dla seniorów, posiadać architekturę dostosowaną do potrzeb osób starszych, być otwartym na potrzeby seniorów.

Weryfikacją zgłoszeń oraz wizytacją zgłaszanych miejsc zajmuje się Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krotoszynie, Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Krotoszynie oraz patrona medialnego.

Patronat medialny:

Dodatkowe informacje i zgłoszenia:

Wioleta Włodarczyk – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

ul. Młyńska 2d/1

63-700 Krotoszyn

Tel. 62 722 88 91

Regulamin akcji „Miejsce Przyjazne Seniorom”

Wniosek o wydanie certyfikatu „Miejsce Przyjazne Seniorom”

Piknik integracyjny w ramach projektu „Krotoszyn łączy pokolenia”

10 października  2015 r. w sobotnie słoneczne popołudnie w świetlicy socjoterapeutycznej stowarzyszenia „Szansa”  w Krotoszynie odbył się piknik integracyjny. Na wspólnej zabawie i biesiadowaniu spotkali się beneficjenci projektu „Krotoszyn łączy pokolenia” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Wychowankowie i wychowawcy świetlicy socjoterapeutycznej przygotowali dla seniorów występ taneczny oraz gry i zabawy, w których aktywnie uczestniczyli zarówno młodsi jak i starsi. Krótka piesza wycieczka i zor­ga­ni­zo­wany pik­nik był do­sko­nałą oka­zją do wspól­nego spo­tka­nia, za­bawy i in­te­gra­cji osób star­szych z dziećmi, mło­dzieżą a tym samym do pro­mo­wa­nia in­te­gra­cji międzypokoleniowej.

Projekt „Krotoszyn łączy pokolenia” jest finansowany przez:

Organizatorzy: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

Partnerzy: Stowarzyszenie „Szansa” w Krotoszynie, Miasto i Gmina Krotoszyn, Gmina Koźmin Wlkp., Gmina Zduny, Gmina Rozdrażew, Miasto Sulmierzyce, Gmina Kobylin, Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera, Krotoszyński Ośrodek Kultury, Zarząd Oddziału PTTK w Krotoszynie, ZSP nr 1 w Krotoszynie, I Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Krotoszynie.

Akademia Filmowa dla seniorów

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie, Krotoszyński Ośrodek Kultury, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie oraz Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie zapraszają seniorów do udziału w Akademii Filmowej.

Najbliższy seans – film „To skomplikowane” odbędzie się w czwartek 22 października 2015 r. o godz. 16.00 w kinie „Przedwiośnie” w Krotoszynie.

Wstęp wolny. Zapraszamy.

Akademia Filmowa odbywa się w ramach projektu „AS=Artystyczny Senior”
finansowanego przez Miasto i Gminę Krotoszyn.

Działania związane ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego realizowane w powiecie krotoszyńskim

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje zdrowie psychiczne jako: „stan dobrego samopoczucia, w którym człowiek wykorzystuje swoje zdolności, może radzić sobie ze stresem w codziennym życiu, może wydajnie i owocnie pracować oraz jest w stanie wnieść wkład w życie danej wspólnoty”. Jest  to globalne dobro publiczne, integralna część zdrowia i dobrostanu obywateli Europy oraz podstawowe prawo człowieka, wzmacniające więź społeczną i kapitał społeczny, zwiększając bezpieczeństwo życia w środowisku.

Brak pozytywnego życia psychicznego jest zagrożeniem dla zdrowia publicznego, jakości życia i gospodarki. Ocenia się, że zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania stanowią 12% globalnego obciążenia chorobami. W związku z częstym marginalizowaniem problemu przez kraje, WHO wydało ogólne rekomendacje dla rządów państw, mające na celu podjęcie przez nie realizacji programów z zakresu zdrowia psychicznego. 10 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, który jest doskonałą okazją do dyskusji na temat zdrowia psychicznego Polaków. W imieniu zespołu koordynującego Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego zapraszam do udziału w proponowanych przedsięwzięciach.

Andrzej Piotrowski

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Koordynator PPOZP

Zapraszamy seniorów do udziału w projekcie „AS = Artystyczny Senior”

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zapraszają seniorów do uczestnictwa w projekcie „AS = Artystyczny Senior”. W ramach projektu odbędą się warsztaty fotograficzne, rękodzieła (dequpage i scrapbooking), plastyczne, ceramiczne, Akademia Filmowa i prelekcje „Okrakiem na ryczce”.

ZAPISY: 6 i 13 październik 2015 r. od godz. 10.00 – 11.00  w biurze UTW (Muzeum Regionalne im. H. Ławniczaka w Krotoszynie, ul. Mały Rynek 1, parter, sala 05).

Projekt „AS = Artystyczny Senior” jest finansowany przez:

PARTNERZY: Krotoszyński Ośrodek Kultury, Warsztat Terapii Zajęciowej w Krotoszynie, Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. A. Fiedlera w Krotoszynie.