Wyrównywanie Różnic Między Regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie uprzejmie informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Program „Wyrównywanie Różnic Między Regionami III” realizowany jest w siedmiu obszarach:

obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom  niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

obszar C – utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

obszar D – likwidację barier transportowych,

obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

obszar F – utworzenie warsztatów terapii zajęciowej,

obszar G – finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski o dofinansowanie projektu w obszarze B, C, D wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 3 marca br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie pokój nr 3. Szczegółowych informacji udziela Danuta Grześkowiak (tel. 62 722-88-91).

Wytyczne do programu (PDF, 166 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek Obszar B (PDF, 210 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wskaźniki ewaluacji Obszar B (PDF, 303 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek Obszar C (PDF, 305 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wskaźniki ewaluacji Obszar C (PDF, 339 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek Obszar D (PDF, 207 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wskaźniki ewaluacji Obszar D (PDF, 347 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wniosek Obszar E (PDF, 293 KB, otwieranie w nowym oknie)

Wskaźniki ewaluacji Obszar E (PDF, 125 KB, otwieranie w nowym oknie)