XI Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego – podsumowanie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie oraz Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Krotoszynie „Famuła” po raz jedenasty zorganizowali Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego. Patronat nad tegorocznymi obchodami objęła Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Senator Andżelika Możdżanowska, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maciej Orzechowski oraz Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka. 

Inauguracja Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego miała miejsce podczas konferencji w dniu 25 maja 2015 roku. Konferencja była poświęcona wsparciu rodziny oraz rodzinnej pieczy zastępczej. Założenia polityki prorodzinnej państwa przedstawiła Senator Andżelika Możdżanowska. System wsparcia na poziomie gminy i powiatu omówiła Renata Zych – Kordus z PCPR w Krotoszynie. Problem  zaburzeń zachowania jako konsekwencji straty i odrzucenia zaprezentowała Danuta Płatek – Flasz. Podczas konferencji odbyło się uroczyste przystąpienie Powiatu Krotoszyńskiego do Wielkopolskiej Karty Rodziny, uwieńczone porozumieniem podpisanym przez Starostę Krotoszyńskiego Stanisława Szczotkę oraz Zastępcę Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu – Wojciecha Zarzyckiego.

Szczególnie miłym akcentem było wyróżnienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie Andrzeja Piotrowskiego nagrodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pro Publico Bono za działalność na rzecz rodziny. Na wniosek Senator Andżeliki Możdżanowskiej wyróżnione zostały aktywne społecznie matki z powiatu krotoszyńskiego, którym  wręczone zostały Ordery Serca – Matkom Ojczyzny.

Poczęstunkiem oraz obsługą bufetu kawowego zajęli się uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie.

W ramach Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego ogłoszony został konkurs plastyczny pn. „Rodzina – tak się zaczyna przygód kraina”. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie wpłynęło 207 prac, z czego nagrodzono i wyróżniono 18. Wręczenie nagród odbyło się podczas konferencji. Nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne można będzie podziwiać w Galerii Krotoszyńskiej od 1 czerwca 2015 roku.

Przybycie Minister Andżeliki Możdżanowskiej było okazją do odwiedzin instytucji społecznych działających w powiecie krotoszyńskim (Dom Pomocy Społecznej w Zdunach, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zdunach, Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie, Środowiskowy Dom Samopomocy
w Krotoszynie, Spółdzielnia Socjalna „Artystyczna Kraina” w Krotoszynie, Zakład Aktywności Zawodowej  w Koźminie Wielkopolskim, Dzienny Dom Seniora w Koźminie Wielkopolskim, Przedszkole w Rozdrażewie, Zakład Pracy Chronionej „Max-Pol”
w Krotoszynie oraz Rodzinny Dom Dziecka w Krotoszynie).

Dnia 25 maja 2015 roku od godziny 16.00 na Krotoszyńskim Rynku odbył się happening, którego celem było promowanie rodzinnej pieczy zastępczej. Dzieci bezpłatnie bawiły  się na zamku dmuchanym, miały malowane twarze. Przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie  i Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Krotoszynie „Famuła” częstowali krotoszynian słodkościami, rozdawali ulotki oraz kolorowe balony. Animację dla dzieci prowadziły panie ze Spółdzielni Socjalnej „Artystyczna Kraina”.

Kolejnym etapem Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego były warsztaty szkoleniowe dla rodzin zastępczych oraz osób współpracujących z rodzinami zastępczymi na temat umiejętności wychowawczych w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania, które odbyły się  26 maja 2015 roku.

Przy okazji XI Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego wydano biuletyn informacyjno – naukowy „Bliżej pomocy”.

W ramach obchodów dni rodzicielstwa zastępczego planowana jest również promocja rodzicielstwa zastępczego podczas KrotoFESTU w dniu 30 maja 2015 roku oraz wyjazd rodzin zastępczych do Afrykarium i ZOO we Wrocławiu w dniu 5 czerwca 2015 roku. Organizacja obchodów XI Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego możliwa była dzięki dofinansowaniu Fundacji Ernst & Young oraz wsparciu lokalnych sponsorów i partnerów.

Akademia Filmowa dla seniorów – 28 maj 2015 r.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie, Krotoszyński Ośrodek Kultury, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie oraz Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Krotoszynie zapraszają seniorów do udziału w Akademii  Filmowej.

Najbliższy seans – film „Malena” odbędzie się w czwartek 28 maja 2015 r. o godz. 16.00 w Kinie „Przedwiośnie” w Krotoszynie.

Wstęp wolny. Zapraszamy.

Seans odbywa się w ramach projektu „Aktywność to najlepszy lek na seniora wiek”
finansowanego przez Powiat Krotoszyński

XI Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego – zapraszamy do udziału

Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Krotoszynie „Famuła” oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie serdecznie zapraszają na konferencję dotyczącą możliwości wsparcia rodziny i zaburzeń zachowania występujących w pieczy zastępczej oraz happening zorganizowane z okazji XI Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego.

Konferencja odbędzie się 25 maja 2015 r. o godz. 10.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie.

Program Konferencji:
godz. 10.00 – Otwarcie konferencji
                        Andrzej Piotrowski – Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy  w Krotoszynie
godz. 10.10 – Wystąpienie  zaproszonych gości
                        Minister Andżelika  Możdżanowska
                        Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka
godz.10.20 –  Polityka Prorodzinna Państwa
                        Podsekretarz w MPiPS Elżbieta Seredyn
godz. 10.50 – Powiatowy, gminny system wsparcia rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej
                        Renata Zych –  Kordus – Kierownik Działu Wsparcia Rodziny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
godz.11.10 –  Zaburzenia zachowania jako konsekwencja straty, odrzucenia   
                        Danuta Płatek Flasz – Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Misja nadziei”
godz. 11.40 – Przedstawienie przygotowań w powiecie krotoszyńskim do Karty Dużej Rodziny
                        Renata Zych – Kordus –Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Krotoszyńskiego
godz.11.50 –  Inauguracja Wielkopolskiej Karty Rodziny
                        Wręczenie odznaczeń: ORDER SERCA MATKOM OJCZYZNY
godz. 12.10 – Kawa                        

Happening odbędzie się 25 maja 2015 r. w godz. 16.00 – 18.00 na Krotoszyńskim Rynku. W programie zamek dmuchany, malowanie twarzy, konkursy i animacje dla dzieci.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

  • 30 maj 2015 r. KROTO-FEST, park  im. Wojska Polskiego w Krotoszynie
  • 5 czerwiec 2015 r. wycieczka dla rodzin zastępczych do Afrykarium we Wrocławiu

PATRONAT HONOROWY:

Senator RP Andżelika Możdżanowska Sekretarz Stanu KPRM

Poseł na Sejm RP Maciej Orzechowski

Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka

Prelekcja „Letnie wyprawy do lasu – czy zawsze bezpieczne dla zdrowia?”

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie zapraszają seniorów do udziału w prelekcji „Letnie wyprawy do lasu – czy zawsze bezpieczne dla zdrowia?” (Kleszcze, żmije, owady, udar słoneczny itp.).

Prelekcja odbędzie się w piątek 29 maja 2015 r. o godz. 17.00 w Krotoszyńskiej Bibliotece Publicznej (ul. Benicka 9 w Krotoszynie). Wykład poprowadzi lek. chorób wewnętrznych Maciej Hoffmann.

Prelekcja odbywa się w ramach projektu „Aktywność to najlepszy lek na seniora wiek”
finansowanego przez Powiat Krotoszyński.

Partnerzy: Krotoszyński Ośrodek Kultury, I LO im. H. Kołłątaja w Krotoszynie, ZSP nr w Krotoszynie, Krotoszyńska Biblioteka Publiczna, Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie, NZOZ „Familia” w Krotoszynie

III Marsz Nordic Walking Studentów UTW – relacja

9 maja 2015 r. odbył się w Krotoszynie III Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2015. Patronat honorowy nad tą ogólnopolską akcją objął Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak Kamysz. Głównym organizatorem marszu było stowarzyszenie „Akademia Złotego Wiek” – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie, natomiast organizatorami lokalnymi Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

W marszu uczestniczyło 60 osób – członków i sympatyków stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie. Po pokonaniu 3-kilometrowej trasy uczestnicy miło spędzili czas pod grzybkiem „Mintowa Dolina”.

Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych – 20 maja 2015 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniu Otwartym dla Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się 20 maja 2015 roku w godzinach 9:00-14:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.

Podczas Dnia Otwartego porad będą udzielać m. in. specjaliści aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, a także orzecznictwa osób niepełnosprawnych.

15 maja – Międzynarodowy Dzień Rodziny

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny przypadającego na 15 maja, a ustanowionego w 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Fundacja Humanites-Sztuka Wychowania zaprasza przedsiębiorców i ich pracowników do wzięcia udziału w akcji „Dwie Godziny dla Rodziny”.

Akcja ma na celu umożliwienie pracownikom spędzenie w tym dniu dwóch dodatkowych godzin z bliskimi, dzięki pracodawcom, którzy skrócą o te dwie godziny dzień pracy w swoich firmach.