Pakiet wniosków Moduł II AS 2019

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE INFORMUJE 
O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W 2019 ROKU
CELE PROGRAMU:

CEL GŁÓWNY:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu, słuchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  • przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  • umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  • poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
Czytaj dalej

16 marca PCPR będzie czynne

W związku z Zarządzeniem nr 5/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie z dnia 12.03.2019 r. w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2019 r. (czwartek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie będzie nieczynne.

Wyznaczonym dniem pracy jest 16 marzec 2019 r. (sobota). PCPR będzie czynne od 7.00 do 15.00.