Podmioty realizujące oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy

ul. Kobylińska 10 a, 63-700 Krotoszyn

tel. 62 725 36 68, 725 39 96

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy

Al. Powstańców Wlkp. 47, 63-740 Kobylin

tel. 65 548 21 86

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy

ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wlkp.

tel. 62 721 67 10

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy

ul. Rynek 1, 63-708 Rozdrażew

tel. 62 722 13 24

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy

ul. Krótka 1, 63-750 Sulmierzyce

tel. 62 720 91 34

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy

ul. Rynek 2, 63-760 Zduny

tel. 62 721 50 53

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Kołłątaja 7a, 63-700 Krotoszyn

tel. 62 722 74 94

Komenda Powiatowa Policji

ul. Zdunowska 38a, 63-700 Krotoszyn

tel. 47 775 32 00, email: dyżurny.krotoszyn@po.policja.gov.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie

ul. Floriańska 19, 63-700 Krotoszyn

tel. 82 722 88 91, 62 505 82 13

email: pcpr.krotoszyn@gmail.com

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Os. Sikorskiego 7, 63-700 Krotoszyn

Tel. 62 722 75 30, 575 010 787

emai: oik@krotoszyn.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Strzelecka 10, 63-760 Zduny

tel. 602 384 357, email: sow@krotoszyn.pl

Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Zajęcia odbywają się w poniedziałki od godz. 15.30 w PCPR w Krotoszynie

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn, tel. 62 722 75 30

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kobylińska 10 a, 63-700 Krotoszyn

tel. 62 725 36 68, 725 39 96

email: mgops@krotoszyn.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Al. Powstańców Wlkp. 47, 63-740 Kobylin

tel. 65 548 21 86

email: mgops@kobylin.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wlkp.

tel. 62 721 67 10

email: mgopskozmin@post.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 1, 63-708 Rozdrażew

tel. 62 722 13 24

email: gopsrozdrazew@post.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Krótka 1, 63-750 Sulmierzyce

tel. 62 720 91 34

email: ps@mops-sulmierzyce.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 2, 63-760 Zduny

tel. 62 721 50 53

email: mgops@zduny.pl