Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich

Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie

W dniu 25 kwietnia 2017 roku Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie oraz Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej odwiedził w ramach spotkań regionalnych Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar wraz z gronem współpracowników. Celem wizyty było zapoznanie się z modelowym systemem wsparcia społecznego wypracowanym przez Zespół Interwencji Kryzysowej. Funkcjonowanie Ośrodka Profilaktyki Środowiskowej oraz Stowarzyszenia „Szansa” omówiła prezes stowarzyszenia – Lucyna Korsak. Zasady funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaprezentował Kierownik Zespołu Interwencji Kryzysowej – Tadeusz Ciesiółka. Wizytujący placówki wyrazili swoje uznanie dotyczące współpracy samorządów gminy Krotoszyn i powiatu krotoszyńskiego we wspieraniu tego typu przedsięwzięć.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/adam-bodnar-w-o%C5%9Brodku-interwencji-kryzysowej-stowarzyszenia-%E2%80%9Cszansa%E2%80%9D-w-krotoszynie

Wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Zdunach

Dnia 25 kwietnia 2017 r. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Zdunach odwiedził Rzecznik Praw Obywatelskich – Adam Bodnar w ramach spotkań regionalnych RPO w Wielkopolsce. Celem wizyty było zapoznanie się z modelem przeciwdziałania przemocy w rodzinie wypracowanym w powiecie krotoszyńskim oraz strukturą i zasadami funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia. Podczas spotkania zostały poruszane kwestie konieczności poszanowania praw człowieka, głównie kobiet, ale także ich dyskryminacji oraz konieczności podejmowania działań umożliwiających powrót do równowagi i odzyskanie poczucia bezpieczeństwa. Funkcjonowanie systemu przeciwdziałania przemocy w Krotoszynie zaprezentował dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie – Andrzej Piotrowski. Kolejnym punktem wizyty studyjnej była prezentacja psycholog Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia – Joanny Sikora pt. „Myśl globalnie, działaj lokalnie”. Tematem dyskusji była również kwestia skutecznego ścigania i karania sprawców przemocy w rodzinie oraz podejmowania wobec nich właściwych oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Podczas spotkania RPO mógł usłyszeć, że problem przemocy jest powszechny nie tylko na terenie państwa polskiego, ale osiąga globalne rozmiary. A gwarantem osiągnięcia sukcesu jest praca z całym systemem rodzinnym, a nie pojedynczą jednostką oraz wzajemna współpraca służb i instytucji pomocowych.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/adam-bodnar-w-specjalistycznym-osrodku-wsparcia-dla-ofiar-przemocy-w-zdunach