Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Krotoszynie jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, realizującą zadania z zakresu administracji rządowej, finansowaną z budżetu Wojewody Wielkopolskiego i Starostwa Powiatowego.

Ośrodek jest przeznaczony dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie. Przebywają w nim osoby pełnoletnie z terenu powiatu. Jest to ośrodek koedukacyjny pobytu dziennego.

Głównym zadaniem tej placówki jest prowadzenie terapii zajęciowej. Ma ona podtrzymywać i rozwijać umiejętności niezbędne do samodzielnego życia, przygotowywać podopiecznych do podjęcia pracy.

W Środowiskowym Domu Samopomocy funkcjonuje kilka pracowni terapii zajęciowej. Instruktorzy terapii proponują udział w zajęciach o różnej tematyce, zgodnych z zainteresowaniami i możliwościami uczestników.

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Langiewicza 2
63-700 Krotoszyn
tel./fax (62) 725 26 68

http://sds.krotoszyn.pl