Międzynarodowy Dzień Rodzin

15 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodzin. Tego dnia organizowana jest akcja „Dwie godziny dla rodziny”- akcja zachęca pracodawców, aby tego dnia pozwolili swoim pracownikom wyjść z pracy dwie godziny wcześniej.

Międzynarodowy Dzień Rodzin został ustanowiony przez Zgromadzenie Generalne ONZ w 1993 roku, kiedy to uchwalono rezolucję nr 47/234 i zatwierdzono, że 15 maja będzie świętem rodziny.

Międzynarodowy Dzień Rodzin ma zwrócić uwagę na problemy, z jakimi boryka się rodzina, przypomnieć o tym, że to podstawowa grupa społeczna, od której wiele zależy i której należy się wiele uwagi.

Na problem życia w biegu, wiecznego braku czasu zwróciła uwagę Fundacja Humanites, która zainicjowała akcję społeczną „Dwie godziny dla rodziny”. To wydarzenie jest związane z Dniem Rodzin, a chodzi w nim o to, aby pracodawcy zwrócili uwagę na to, że ich podwładni są nie tylko pracownikami, ale i częścią rodziny. Chodzi o skrócenie czasu pracy w dniu 15 maja o dwie godziny, aby pracownicy mogli wykorzystać ten czas na spędzenie go z rodziną. Jak podkreśla Fundacja, głównym celem tej akcji nie jest to, aby pracować krócej. Przede wszystkim chodzi o wzmacnianie więzi rodzinnych. Tegoroczne hasło przewodnie akcji to „Gry i zabawy pokoleniowe”. Chociaż pogoda dziś może być różna, może spróbujecie pokazać dzieciom to, w co bawiliście się w dzieciństwie? Gra w klasy, zośkę, a może nauczycie je wyliczanek?

W tym roku akcja „Dwie godziny dla rodziny” odbywa się po raz siódmy.