Projekt „Zdrowie publiczne”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie realizuje projekt skierowany dla dzieci i młodzieży dotyczący działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia wraz z możliwością uzyskania wsparcia terapeutycznego. Projekt realizowany i współfinansowany w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Powiat Krotoszyński.

Czytaj dalej