Bank Chleba

Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, kiedy w rodzinie brakuje pieniędzy na chleb. Jak wynika z danych przekazanych przez ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu, liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w ostatnim czasie wzrosła.

Bank Chleba

Wychodząc naprzeciw tym problemom Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uruchomiło przy ul. Langiewicza 2 (siedziba ŚDS) „Bank Chleba”.

Celem działania Banku jest wspieranie rodzin najuboższych poprzez wydawanie żywności (we wtorki i piątki) w postaci chleba, czasami wędlin. Artykuły spożywcze i środki pieniężne pozyskujemy w głównej mierze od sponsorów i ludzi dobrej woli.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie finansowe na zakup żywności i art. pierwszej potrzeby. Z góry dziękujemy za okazane zrozumienie, jakakolwiek kwota przelana na konto: PKO BP S.A O/Krotoszyn 30 10202267 0000 4502 0004 2499 będzie wielką pomocą dla tych, którzy stracili nadzieję.