Otwarcie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia

Otwarcie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Dnia 29 kwietnia 20009 r. odbyło się uroczyste otwarcie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, który powstał na terenie powiatu krotoszyńskiego. Jest to trzeci ośrodek tego typu w Wielkopolsce i 34 w Polsce. Schronienie znajdzie tu 15 osób.

Programy PFRON dla niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił programy: „Komputer dla Homera – 2003” – pomoc w zakupie sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania dla osób niewidomych i niedowidzących„Pegaz 2003” – likwidacja barier transportowych i w komunikowaniu się


Wnioski w/w programów są dostępne w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 5 czerwca 2009 r. w siedzibie PFRON oddział Wielkopolski, ul. Lindego 4, 60 – 573 Poznań

UWAGA! Szczegółowe informacje zawiera zakładka: „Osoby niepełnosprawne”

Radca prawny nieobecny 3 i 10 września 2010 r.

Uprzejmie informujemy, że radca prawny pan Maciej Dąbrowski w dniach 3 i 10.09.2010 r. nie będzie udzielał porad.
Przypominamy, że do radcy prawnego obowiązują zapisy.Zapisy:
telefonicznie – (62) 7 22 88 91 lub 7 22 88 92 lub osobiście – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie (ul. Młyńska 2 d/1), pokój nr 1

Radca prawny pan Maciej Dąbrowski udziela bezpłatnych porad z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Młyńska 2d/1) w każdy piątek w godz. 9.00 – 13.00

Bezpłatne porady prawne drogą internetową

Fundacja Fuga Mundi zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych oraz informacji świadczonych drogą internetową. Adres internetowy pod którym świadczona jest pomoc prawna oraz informacja to: www.poradnictwoprawne.ffm.pl. Wejście na stronę jest możliwe także ze strony głównej Fundacji: www.ffm.pl


Poradnictwo świadczone jest bezpośrednio za pomocą poczty mailowej oraz komunikatorów internetowych. Ponadto na stronie internetowej można znaleźć wiele przydatnych informacji dotyczących sytuacji prawno-społecznej osób niepełnosprawnych.
Projekt „Niepełnospr@wni bliżej prawa – świadczenie poradnictwa i informacji drogą internetową” jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie serdecznie zaprasza wszystkie rodziny zastępcze do udziału w grupie wsparcia, która odbywa się w pierwszy wtorek każdego miesiąca o godzinie 17.00 w siedzibie PCPR, ul. Młyńska 2d/1.


Najbliższe spotkania: 02.06.2009 r., 07.07.2009 r.

Zaproszenie – V Powiatowe Dni Rodzicielstwa Zastępczego

KOMITET ORGANIZACYJNY POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KROTOSZYNIE

Mają zaszczyt zaprosić

na konferencję

„PROBLEM WIĘZI I RELACJI DZIECKA W RODZINIE ZASTĘPCZEJ”

z okazji V Powiatowych Dni Rodzicielstwa Zastępczego

w dniu 05 czerwca 2009 r.

o godz. 9-00

Krotoszyńska Biblioteka Publiczna, ul. Benicka 9

Program Konferencji

 9-00 – otwarcie Konferencji ,
Radosław Treder – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

9 : 10 – 9 : 30 – Sytuacja rodzin zastępczych na terenie powiatu krotoszyńskiego,

Andrzej Piotrowski – dyrektor PCPR w Krotoszynie

9:30 – 10 : 30 – Nawiązywanie więzi z dzieckiem przyjętym do rodziny zastępczej, 

Bożena Zwierzyńska, pedagog, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Elbląg

10:30 – 10 : 45 – przerwa kawowa 

10 : 45 – 11 : 45 – Budowanie pozytywnych relacji dziecka z rodziną i środowiskiem,

Dariusz Wasiński, terapeuta rodzinny, Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Elbląg

11 : 45 – 12 : 00 – Zakończenie konferencji

Rodziny zastępcze mogą skorzystać z udziału w warsztatach poświęconych problematyce budowania więzi i pozytywnych relacji z dzieckiem. Osoby chętne prosimy o kontakt z Moniką Dąbrowską, pracownikiem PCPR, tel. 62 722 88 91. Liczba miejsc ograniczona.


W dniu 07 czerwca 2009 rodziny zastępcze, w ramach V Powiatowych Dni Rodzicielstwa, wspólnie będą świętować podczas rajdu zakończonego festynem. Przewidziane jest wiele atrakcji.

Projekty dla Seniorów nagrodzone

Kolejne projekty napisane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie, uzyskały dofinansowanie z dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. W związku z powyższym w roku 2009 odbędzie się V Przegląd Twórczości Artystycznej „Senior z inicjatywą 2009” oraz czwarta edycja Uniwersytetu III Wieku. Bliższe informacje zostaną podane na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w lipcu br.

Nagroda Ministra MPiPS dla PCPR w Krotoszynie

Departament Świadczeń Rodzinnych informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009 r. Do MPiPS wpłynęły 364 wnioski konkursowe. Z przyczyn formalnych odrzucono 48 z nich. Zespół ocenił pod względem merytorycznym 316 wniosków. Przy ocenie projektów brano pod uwagę innowacyjność projektów, uwzględnienie potrzeb środowiska lokalnego, zgodność z programem budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz prawidłowość kalkulacji kosztów.

Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał dotację dla 316 projektów. Zespół zaproponował dofinansowanie 316 wniosków na łączną kwotę 7.653.000 zł oraz przyznanie wyróżnień w wysokości 7.000 zł dla 21 najlepszych podmiotów realizującyuch projekty.
W grupie najlepszych wyróżniono Powiat Krotoszyński – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie za projekt – Utworzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin zastępczych w powiecie krotoszyńskim. Komisja konkursowa przyznała również dofinansowanie do 4 z 5 opracowanych na konkurs projektów. Dzięki udziałowi w konkursie powiat zyskał ok. 30.000,00 zł.

1 51 52 53 54 55 59