Grupa wsparcia dla ofiar przemocy

Sprawdzonym sposobem pomocy dla ofiar przemocy są grupy wsparcia prowadzone przez profesjonalistów.

W Ośrodku od 1 stycznia 2001 roku prowadzona jest otwarta grupa wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy w rodzinie. 
Zajęcia grupowe odbywają się w każdy wtorek w godz. 18.00 – 20.00. 
Klientki mogą również korzystać z konsultacji indywidualnych.
Udział w wyżej wymienionych formach, pozwala kobiecie wyjść z izolacji, w której tkwiła przez wiele lat. Kobiety stopniowo przestają czuć osamotnienie, nawiązują nowe znajomości. 
Uczą się koncentrować na sobie i na swojej zmianie wewnętrznej, a nie na zmianie partnera. Uczą się brania odpowiedzialności za siebie i uwalniają się od poczucia winy i odpowiedzialności za zachowanie partnera. Zdobywają nowe umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zaczynają się czuć wolne i zdolne do podejmowania decyzji ważnych dla nich i ich dzieci.