„Senior z inicjatywą”

Projekt realizowany od roku 2005 przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krotoszynie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie. Projekt jest skierowany do Seniorów z powiatu krotoszyńskiego, jarocińskiego, gostyńskiego, rawickiego, pleszewskiego.

Zakres projektu

W roku 2015 w ramach projektu odbył się:

  1. Koncert Zespołu „Dzieci Jarocina”.
  2. Konferencja naukowa „Fitness dla mózgu” i warsztaty treningu pamięci.
  3. Przegląd Twórczości Artystycznej.

Kontakt w sprawie projektu

Informacji na temat projektu „Senior z inicjatywą” udziela: Wioleta Włodarczyk (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie, ul. Młyńska 2d/1) tel. (62) 7228891, 7228892.

Projekt „Senior z inicjatywą” jest finansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiat Krotoszyński, Miasto i Gmina Krotoszyn.

Senior z inicjatywą 2015 – relacja